Unes 200 entitats públiques hauran d'auditar els comptes de 2019

Es pretén impulsar un control intern i de supervisió de comptes en municipis de més de 5.000 habitants.

Unes 200 entitats públiques hauran d\'auditar els comptes de 2019
Unes 200 entitats públiques hauran d'auditar els comptes de 2019

Prop de 200 entitats públiques de la Comunitat Valenciana dependents d'ajuntaments de més de 5.000 habitants hauran d'auditar els seus comptes de 2019. És la conclusió a la qual ha arribat el Col·legi de Censors Jurats de Comptes atenent a la nova normativa, aprovada pel Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, que obliga als municipis de més de 5.000 habitants a impulsar el control intern i la supervisió dels comptes de les seues entitats.

D'aquesta forma, s'asseguren que hi haja un major control financer de les institucions dependents dels ajuntaments amb l'objectiu de millorar la gestió del sector públic local en els seus aspectes econòmics, patrimonials, pressupostaris i comptables; aconseguir un control econòmic i pressupostari més rigorós, i reforçar el paper de la funció interventora en les entitats locals.

L'òrgan interventor de l'entitat local realitzarà durant 2020 l'auditoria dels comptes anuals relatius al passat exercici dels organismes autònoms, les entitats públiques empresarials, les fundacions del sector públic, els fons i consorcis, i les societats mercantils i fundacions del sector públic de cada municipi.

També et pot interessar

stats