El termini per a demanar ajudes directes a autònoms per l'augment del preu de l'energia s'obri el 15 de juliol

Són 300 euros per persona i caldrà sol·licitar cita per a poder accedir a la segona fase del procediment

Més de 100.000 autònoms valencians reben l'ajuda per cessament d'activitat
Un home treballa amb un ordinador / À Punt NTC

El ple del Consell ha donat llum verda aquest divendres al decret que aprova les bases reguladores i la convocatòria d'ajudes directes a treballadores i treballadors autònoms destinades a pal·liar l'increment dels costos energètics derivats de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia.

El termini per a sol·licitar-les s'obrirà el 15 de juliol i la quantia de la subvenció serà de 300 euros per persona beneficiària, segons informa la Generalitat en un comunicat. Per a cobrir el programa, el govern valencià ha previst un total de 45 milions d'euros.

Podran acollir-s'hi les persones físiques amb domicili fiscal a la Comunitat Valenciana, que acrediten mitjançant una declaració responsable que s'han vist afectades econòmicament per l'encariment de l'energia, i que estiguen donades d'alta en el Règim Especial d'Autònoms des del 24 de febrer del 2022 fins a la data de publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV).

Igualment, per a accedir a les ajudes caldrà figurar en algun dels 343 epígrafs de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) indicats en el decret com a activitats més afectades per l'increment dels preus energètics i de producció.

Com es pot presentar la sol·licitud?

S'haurà de fer a través de dos tràmits per a facilitar-ne gestió. El primer consisteix a demanar cita prèvia amb un termini que s'iniciarà a les 09:00 hores del 15 de juliol i finalitzarà a les 23:59 hores del 22 de juliol del 2022. Per a aquest procés no cal la signatura electrònica i únicament servirà per a indicar a les persones sol·licitants una data i franja horària concreta en la qual podran accedir al procediment telemàtic de gestió de l'ajuda. Només haurà d'introduir-se la identificació fiscal del sol·licitant de les ajudes (no de la persona representant), un correu electrònic i un telèfon de contacte. El sistema informarà de la franja de temps i dia assignats per a presentar la sol·licitud.

Ja en el segon tràmit de la sol·licitud —en el qual es gestionarà pròpiament l'ajuda de suport als autònoms— sí que serà necessària la signatura electrònica. Aquesta fase només estarà accessible per a les i els interessats dins del termini assignat en la fase de cita prèvia.

Les sol·licituds es presentaran de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat a través del procediment "Sol·licitud d'ajuda de suport a les i els treballadors autònoms, inscrits com a tals en el Règim Especial d'Autònoms, que desenvolupen l'activitat en els subsectors que s'han vist especialment afectats per l'increment dels costos energètics derivats de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia. Pla Reactiva".

Totes les persones interessades tindran a la seua disposició en la pàgina web de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic la informació sobre la convocatòria, els documents requerits i un accés directe a la seu electrònica per a formular la sol·licitud.

Declaracions responsables

En aquest document cal manifestar que la persona aspirant a l'ajuda s'ha vist afectada econòmicament per l'increment de costos; que no ha rebut subvencions per un límit superior als establits pel marc temporal d'ajudes d'estat de la Unió Europea (35.000 euros en el cas del sector primari i 400.000 euros per a la resta de sectors econòmics), així com que no està afectat per les sancions que la Unió Europea ha imposat arran de la invasió d'Ucraïna per Rússia.

També et pot interessar

stats