El Suprem estima el recurs de les DOP de vi Alacant i Utiel-Requena per a no formar part de la de València

Revoca les sentències dels TSJ i anul·la l'article de l'ordre de 2011 que detallava els municipis de les denominacions d'origen protegides als quals es permetia la doble inscripció

Vinyes de la DO Utiel Requena
Vinyes de la denominació d'origen protegida Utiel-Requena / Facebook: @utielrequena

La secció cinquena de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem ha dictat dues sentències en les quals estima els recursos plantejats pels consells reguladors de les denominacions d'origen protegides de vi Alacant i Utiel-Requena contra dos ordres de 2011 de la Conselleria d'Agricultura, que van aprovar el reglament i plec de condicions de la denominació d'origen protegida València.

Les DOP d'Alacant i Utiel-Requena van acudir al Suprem per a reclamar que bona part dels seus viticultors no foren inclosos dins de la DOP València. Ara, el Suprem revoca les sentències del Tribunal Superior de Justícia de València, de juliol de 2019, que no van donar la raó a les denominacions d'Alacant i Utiel-Requena.

El tribunal anul·la aquestes sentències quant a l'alteració de la demarcació geogràfica que va realitzar i que permetia la doble inscripció de termes municipals pertanyents a les denominacions d'origen recurrents.

L'alt tribunal admet que "la demarcació geogràfica d'una DOP pot ser modificada i, per consegüent, podrà incorporar terrenys pertanyents a una altra DOP, sempre que es complisquen els requisits establits per a això en la normativa comunitària i els que, d'acord amb aquella, s'establiren –en el seu cas– en la normativa estatal i autonòmica corresponent".

Però afig que, en el cas de la DOP València, la modificació de la seua demarcació geogràfica operada en les ordres 13/2011 i 3/2011 "no es va ajustar als requisits exigits en la normativa comunitària, al no incloure's en el plec de condicions amb el detall requerit el vincle de la de València amb els terrenys situats en els termes municipals inclosos en les denominacions d'origen protegides d'Utiel-Requena i Alacant que van ser considerats també com a zona de producció de la DOP València.

Per això, queda anul·lat l'article 4.4 de l'Ordre 3/2011 que detallava els municipis inclosos en les DOP Utiel-Requena i Alacant als quals es permetia la doble inscripció. L'article ara anul·lat afegia que "a l'efecte de preservar la identitat de la DOP Utiel-Requena i de la DOP Alacant, la superfície que s'aculla a la DOP València, dins dels termes municipals de les zones Utiel-Requena i Alacant, no podrà superar el 30 per cent de la superfície total de la protegida per aquelles".

També et pot interessar