El síndic de comptes detecta incidències en l'IVIA durant 2017

Les irregularitats estan relacionades amb la falta de provisió enfront de possibles contingències laborals i la Seguretat Social.

Europa Press.
Europa Press.

La Sindicatura de Comptes ha detectat irregularitats en l'última fiscalització del Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA), corresponent a l'exercici 2017. 

Segons l'informe, l'Institut no ha registrat la Seguretat Social de desembre de 2017 que suma 106.492 euros i tampoc ha efectuat cap provisió per possibles contingències sobre tres demandes per acomiadament improcedent presentades abans del 31 de desembre de 2017.

En el judici, celebrat el 6 de juliol de 2018, la sentència condemnà l'IVIA al pagament de tres indemnitzacions per import de 83.303 euros però, segons l'Institut, l'ha recorreguda. Segons la Sindicatura, les incidències suposaran una reducció de 189.795 euros sobre el resultat economicopatrimonial i un augment per aquest import dels comptes a pagar del balanç a 31 de desembre de 2017.

A més, s’ha comprovat que els comptes van ser aprovats amb posterioritat a la seua rendició a la Sindicatura i que no incloïen l'informe d'auditoria operativa. A més, s'han detectat altres incidències, entre les quals destaquen una inadequada estimació del pressupost de despeses pel que fa a articles per a personal i un control presencial insuficient dels empleats.

Per tot açò, s'efectuen dotze recomanacions tals com millorar la documentació dels expedients de personal i elaborar un manual de funcions i responsabilitats, entre altres.

També et pot interessar

stats