La riquesa de les famílies puja un 9% el 2023 fins als 2,1 bilions, nou rècord

El deute de les llars es contrau al nivell més baix des de setembre del 2001, segons els comptes financers del Banc d'Espanya

Una vidriola d'estalvi (arxiu)
Una vidriola d'estalvi (arxiu) / Shutterstock

La riquesa financera neta de les famílies espanyoles, que es mesura per la diferència entre estalvis i deutes acumulats, ha augmentat un 9,25% el 2023 en taxa interanual; és a dir, respecte de l'any anterior. Una tendència a l'alça que s'ha produït tot i la inflació i que ha polvoritzat el rècord en la sèrie fins a fregar els 2,1 bilions d'euros, d'acord amb els comptes financers publicats aquest dimecres pel Banc d'Espanya. 

Segons aquestes dades, els actius financers de les llars espanyoles —diners en efectiu, accions, depòsits i valors en renda— cresqueren quasi un 6% en comparació amb l'exercici passat, fins als 2,83 bilions d'euros. Equivalen al 142,8% del PIB, una ràtio nou dècimes major a la d'un any abans. El gruix dels actius financers de famílies es manté en efectiu i depòsits, que sumaven el 38% del total. Els segueixen participacions en el capital (30%), en fons d'inversió (15%), i assegurances i fons de pensions (13%). 

De fet, les participacions en fons d'inversió són el component que més va incrementar el pes en aquest apartat, 1,1 punts percentuals respecte del 2022. Paral·lelament, l'efectiu i els depòsits cedeixen terreny en les economies familiars, amb una baixada de 2,7 punts percentuals.

L'estadística del Banc d'Espanya reflecteix també una moderació del deute de les llars fins al 46,9% del PIB, un percentatge que no s'assolia des de setembre del 2001. En el final del quart trimestre del 2023 el deute consolidat de famílies i empreses no financeres pujava a 1,632 bilions d'euros, un 1,8% menys que l'any passat. 

L'evolució a la baixa del deute consolidat de les empreses i de les llars s'explica, principalment, pels valors negatius de les operacions netes acumulades; mentre que els altres fluxos van registrar uns valors lleugerament positius, afig el Banc d'Espanya.

També et pot interessar

stats