Renda 2018: Noves deduccions i reducció per a rendes baixes

Novetats com la reducció de la quota per a les rendes baixes.

Renda 2018: Noves deduccions i reducció per a rendes baixes

La campanya de la renda 2018 comença el pròxim 2 d’abril i presenta novetats com la fi de la tributació per les prestacions de maternitat i paternitat, la reducció de la quota per a les rendes baixes, o majors deduccions per a la inversió en noves empreses, famílies nombroses o despeses de guarderia.

La major part d’aquests canvis procedeixen de la Llei de pressupostos de 2018, encara que l’exempció de la tributació dels permisos de maternitat i paternitat es va produir per una sentència judicial, segons apunten l’Agència Tributària i els assessors fiscals de Aedaf i REAF.

Aquestes són algunes de les novetats de la campanya 2018: 

Quina és la quantitat mínima per a fer la declaració de la renda si hi ha dos pagadors?

Aquelles persones contribuents amb rendiments de treball procedents de dues pagadores inferiors a 12.643 euros no estan obligats a declarar. Encara que el nou llindar és de 14.000 euros anuals, en l’exercici 2018 només aplica des del 5 de juliol, per la qual cosa queda en 12.643 euros. No obstant això, aquests contribuents hauran de presentar declaració si volen rebre una eventual devolució.

Qui es podrà beneficiar de les reduccions per rendes baixes?

Els contribuents amb rendes inferiors a 16.825 euros es beneficiaran d’una reducció de la seua quota. 

Segons els Pressupostos de 2018, aquesta reducció ascendeix a 5.565 euros anuals per als qui ingressen menys de 13.115 euros i una quantitat proporcional a aquesta xifra per als qui guanyen entre 13.115 i 16.825 euros, si bé en aquest exercici la reducció només té efecte a partir del 5 de juliol de 2018, per la qual cosa la quantitat final es reduirà en funció d’una sèrie d’ajustos.

Quines són les noves deduccions a les prestacions de maternitat i paternitat?

Els ingressos corresponents a les prestacions de maternitat i paternitat cobrats en 2018 estan exempts del pagament d’IRPF.

La deducció per maternitat s’incrementa en 1.000 euros anuals, addicionals als 1.200 euros anuals que ja estaven en vigor, quan el contribuent sufrague despeses de custòdia en guarderia o centres d’educació infantil autoritzats.

S’estableix alguna deducció per cònjuge amb discapacitat a càrrec?

Els Pressupostos estableixen una deducció de 1.200 euros anuals (100 euros al mes), que en 2018 només s’aplicarà en els mesos d’agost a desembre, amb el que la deducció màxima serà de 500 euros.

Quin és l’increment de la deducció per a famílies nombroses? 

En la nova campanya de la renda s’incrementa la deducció per família nombrosa. L’augment és de 600 euros anuals (50 euros al mes) per cada fill a partir del quart per a la categoria general o del sisé per a la categoria especial, però en l’exercici 2018 només aplica d’agost a desembre, amb la qual cosa la deducció màxima serà de 250 euros.

Altres novetats: 

- Les rendes obtingudes a Ceuta i Melilla gaudeixen d’una deducció del 60% (fins ara era del 50%).

- Els contribuents que invertisquen en empreses de nova creació podran deduir-se un 30% dels imports, amb una base màxima de deducció de 60.000 euros (fins ara era el 20% de l’import amb una base de 50.000 euros).

- S’estableix una deducció per als contribuents que tinguen a la resta de la unitat familiar en un altre Estat de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu, de manera que la quota s’equipare a la que tindrien si tots residiren a Espanya.

- Desapareix la possibilitat de sol·licitar la “predeclaració” de la renda en paper, encara que el contribuent podrà imprimir la vista prèvia del seu esborrany si vol comprovar-lo en paper.

També et pot interessar

stats