El PIB va créixer un 0,8% fins a març, una dècima més de l'esperat

L'economia espanyola va accelerar també quatre dècimes el seu avanç interanual en el primer quart de l'any, fins al 2,5%

Un treballador en una factoria valenciana en una imatge d'arxiu
Un treballador en una factoria valenciana en una imatge d'arxiu

L'economia espanyola va créixer el 0,8% en el primer trimestre, la qual cosa suposa una dècima més respecte a la dada avançada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) fa dos mesos i també una dècima més en relació amb el creixement registrat en el quart trimestre del 2023 (0,7%).

Així mateix, l'economia espanyola va accelerar quatre dècimes el seu avanç interanual en el primer quart de l'any, fins al 2,5%, i situa esta taxa també una dècima per damunt de la dada avançada a la fi d'abril per l'organisme estadístic.

L'INE ha revisat a l'alça l'evolució del consum, un poc més dinàmic de l'inicialment previst, si bé el creixement es va sustentar en bona part en la fortalesa del sector exterior i en el repunt de la inversió empresarial.

La demanda externa (exportacions i importacions) va aportar 0,5 punts percentuals al creixement trimestral del 0,8%, en tant que la demanda nacional (consum i inversió) va contribuir amb els 0,3 punts restants. La despesa en consum final de les llars va créixer un 0,4%, mentre que el consum de les administracions públiques es va contraure un 0,6%.

La inversió va avançar un 1,2%, encara que amb una taxa major per a la inversió empresarial en maquinària i béns d'equip, que va registrar un creixement del 3,7% enfront de l'enfonsament del trimestre anterior (-4,3%).

També es va recuperar la inversió en habitatge i construcció, amb un avanç del 2,8% respecte de la caiguda del trimestre previ (-0,3%).

Les exportacions de béns i serveis van accelerar el seu ritme de creixement, amb una alça del 3,3%, mentre que les importacions es van mantindre en línia amb el trimestre anterior amb un creixement del 2,2%.

En l'oferta, tots els grans sectors van presentar taxes positives en el seu valor afegit, major en el cas de les branques primàries —agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca—, amb un increment del 3,1%, que va suposar un alentiment respecte al 5,3% del trimestre previ.

La construcció va augmentar un 1,8%, sis dècimes més que el quart trimestre, i els sectors industrials van créixer un 1,5%, encara que la indústria manufacturera es va accelerar un punt fins al 2,2%.

L'avanç del sector serveis es va accelerar una dècima, fins al 0,3%, amb increments del 3,8% per a les activitats financeres i d'assegurances, del 2,8% per a les activitats immobiliàries i de l'1,4% per a comerç, transport i hostaleria.

Pel que fa a l'evolució de les rendes, la remuneració dels assalariats va créixer el 2,9% trimestral, enfront de l'1,2% del trimestre anterior.

L'excedent d'explotació brut/renda mixta bruta (assimilable al benefici empresarial) es va contraure un 2%, enfront del creixement del 8,5% del trimestre anterior.

Els impostos nets sobre la producció i les importacions van augmentar el 10,1%, enfront de la caiguda de l'11,9% del quart trimestre.

Les hores efectivament treballades van caure un 0,3% en el primer trimestre, mentre que els llocs de treball equivalents a temps complet van cedir el 0,1% trimestral, en tant que la productivitat per hora efectivament treballada va augmentar l'1,1%.

També et pot interessar

stats