La Justícia Europea avala Bankia per a iniciar el desnonament d’un matrimoni alacantí

La parella acumula 38 quotes impagades d’una hipoteca que contenia una clàusula declarada “abusiva”.

La Justícia Europea avala Bankia per a iniciar el desnonament d’un matrimoni alacantí
La Justícia Europea avala Bankia per a iniciar el desnonament d’un matrimoni alacantí

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha donat la raó a Bankia en relació amb el desnonament d’un matrimoni alacantí, que acumula 38 quotes impagades en un contracte hipotecari que, a més, contenia una clàusula declarada abusiva, segons una resolució.

El 2006, la parella va signar un contracte de préstec hipotecari amb garantia sobre el seu habitatge habitual amb Bankia, per un import de 140.000 euros. Aquest contracte contenia una clàusula de venciment anticipat segons la qual, en cas de falta de pagament per part dels prestataris d’alguna de les quotes, l’entitat podia declarar vençuda l’obligació i exigir el pagament immediat de la totalitat del préstec, incloent-hi els interessos de demora.

Arran de l’impagament de les quotes d’amortització, Bankia va donar per vençut el 2012 el préstec de forma unilateral i anticipada, i a l’abril de 2013 va presentar una demanda d’execució hipotecària en el jutjat de primera instància número 11 d’Alacant.

Segons consta en el document, els deutors van aconseguir al maig de 2014 que el jutjat dictara un acte pel qual declarava abusiva aquesta clàusula i posava fi a l’execució.

No obstant això, l’entitat hi va recórrer en l’Audiència Provincial d’Alacant, que va confirmar la sentència de primera instància i, posteriorment va presentar una nova demanda d’execució. Aquesta vegada, l’Audiència va revocar la decisió de primera instància, considerant que el fonament de l’execució hipotecària era diferent al de l’execució examinada pel jutjat, ja que constituïa un incompliment més greu que l’anterior.

També et pot interessar