El Govern d'Espanya proposa quotes per als autònoms entre 90 i 1.200 euros, en funció dels ingressos

La reforma de la cotització es transformarà a partir de 2023 i durant nou anys

El sistema no s'implantarà fins a l'1 de gener de 2022 de manera gradual i no tindrà efectes econòmics fins a 2023

La quota dels treballadors autònoms deixarà finalment de ser fixa i passarà a estar en funció dels ingressos reals, com ocorre en altres països com el Regne Unit, França o Alemanya. És la proposta que el govern espanyol ha enviat als agents socials. Aquesta quota oscil·larà entre un mínim de 90 euros i un màxim de 1.220 euros al mes amb el nou sistema de cotització per ingressos reals, una vegada acabat el període de nou anys de desplegament total de la reforma, en la qual treballa el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

Durant el primer any del període transitori d'aplicació d'aquesta reforma (2023), s'establirà una cotització intermèdia per trams el nombre dels quals s'anirà incrementant progressivament per als qui més guanyen. Aquest sistema s'arreplegarà en el primer paquet de reformes que el Ministeri preveu aprovar en breu, però no s'implantarà fins a l'1 de gener de 2022 de manera gradual i no tindrà efectes econòmics fins a 2023.

Quina serà la quota segons ingressos? 

- Els autònoms que tinguen uns rendiments de 3.000 euros o menys tindran una quota de 200 euros al mes en 2023, primer any d'aplicació del nou sistema, que serà de 215 euros per als qui tinguen ingressos que oscil·len entre 3.000 euros i 6.000 euros, de 230 euros per als qui tinguen uns ingressos superiors a 6.000 euros, però inferiors a 9.000 euros, i de 245 euros per als que tinguen uns ingressos entre 9.000 i 12.600 euros. 

- La resta de quotes serà de 260 euros (de 12.600 a 17.000 euros d'ingressos anuals), de 275 euros (de 17.000 euros a 22.000 euros), de 290 euros (de 22.000 a 27.000 euros), de 305 euros (de 27.000 a 32.000 euros), de 320 euros (de 32.000 a 37.000 euros), de 340 euros (de 37.000 a 42.000 euros), de 360 euros (42.000 a 47.000 euros), de 380 euros (47.000 a 48.841 euros) i de 400 euros si es tenen uns rendiments superiors a 48.841 euros anuals.

- Una vegada acabat el període de desplegament de la reforma de nou anys, a partir de 2031, les quotes de cadascun dels tretze trams (amb ajustos vinculats a la inflació) seran de 90 euros al mes per als qui guanyen menys de 3.000 euros, de 120 euros per als qui ingressen de 3.000 a 6.000 euros nets a l'any, de 185 euros per als autònoms amb rendiments entre 6.000 i 9.000 euros i de 235 euros per als qui guanyen entre 9.000 i 12.600 euros a l'any.

- La quota serà de 275 euros si es guanya entre 12.600 i 17.000 euros, de 305 euros si els ingressos són entre 17.000 i 22.000 euros, de 425 euros per a rendiments que oscil·len entre els 22.000 i els 27.000 euros i de 545 per als qui guanyen entre 27.000 i 32.000 euros a l'any.

- Per la seua part, els qui tinguen rendiments entre 32.000 i 37.000 euros pagaran 670 euros de quota. La resta de quotes serà de 800 euros al mes (37.000 a 42.000 euros), de 935 euros (42.000 a 47.000 euros), de 1.075 euros (47.000 a 48.841 euros) i de 1.220 euros mensuals per als qui ingressen més de 48.841 euros a l'any.

Els autònoms podran triar provisionalment la base de cotització entre tretze en funció de les seues previsions de rendiments i podran canviar aquesta elecció en sis ocasions durant un any. Si existeixen diferències una vegada feta la regularització anual, el treballador haurà de procedir a l'ingrés en cas d'haver cotitzat menys del que li corresponia i podrà sol·licitar la devolució si la cotització realitzada ha sigut superior.

També et pot interessar