El govern dona llum verda a la prestació per atur per al sector cultural

També podran fer compatible al 100% la pensió de jubilació amb l'activitat artística

Els actors Javier Bardem i Penélope Cruz / Caroline Brehman (Efe)

El sector cultural ha vist complida una de les seues reclamacions històriques, comptar amb una prestació especial per desocupació per a aquest col·lectiu i poder fer compatible al 100% la pensió de jubilació amb l'activitat artística. La prestació és compatible amb la percepció de drets de la propietat intel·lectual i d'imatge.

Ha sigut la ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, la que ha anunciat l'aprovació en el Consell de Ministres d'aquestes mesures incloses en l'Estatut de l'Artista i que reformen un reial decret del 1985.

Els beneficiaris podran accedir a aquesta prestació especial acreditant 60 dies cotitzats per prestació real de serveis en l'activitat artística en els últims díhuit mesos.

També podran sol·licitar-la els que acrediten 180 dies d'alta en la Seguretat Social per prestació real de serveis en l'activitat artística o regularitzacions anuals ja efectuades en els sis anys anteriors a la situació legal de desocupació. Sempre que no s'hagen tingut en compte per al reconeixement d'una prestació prèviament.

Respecte a la duració de la prestació, aquesta és de quatre mesos i està dotada amb una quantia de fins al 100% de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) per a les cotitzacions que superen el llindar de 61 euros. Per davall d'aquest nivell correspondrà una prestació del 80%.

El reial decret llei inclou també diferents mesures perquè la protecció social dels artistes s'adeqüe a les característiques de les seues professions. Així, s'estén la compatibilitat del 100% de la pensió de jubilació amb l'activitat artística, també per a les classes passives.

I, per als artistes autònoms de baixos ingressos (iguals o inferiors a 3.000 euros anuals), la norma incorpora una cotització reduïda: el 2023 es fixa una base de cotització per a ells de 526,14 euros, que representa una quota mensual de 161 euros. La base s'anirà actualitzant en els anys següents.

També et pot interessar