La Generalitat inverteix 13.650 milions en l’escut social durant els dos anys de pandèmia

El resultat economicopatrimonial millora encara que continue sent negatiu, i la despesa financera baixa un 15% respecte al 2020

El conseller d'Hisenda, Arcadi España
El conseller d'Hisenda, Arcadi España / À Punt NTC

Durant els dos anys de la pandèmia, la Generalitat ha invertit 13.650 milions d’euros en ajudes i subvencions per a “donar suport al teixit productiu i a les famílies més vulnerables”. Concretament, es divideixen en 6.263 el 2020 i 7.382 el 2021 (un 18% més).

Es tracta d’una xifra rècord en ajudes, destinada a fer front a l’impacte de la covid segons ha explicat aquest dimecres el conseller d’Hisenda, Arcadi España, que ha comparegut en una roda de premsa extraordinària del ple del Consell per a explicar el Compte general de 2021.

Millora del resultat economicopatrimonial

España també ha destacat que, tot i que continua sent negatiu (-1.200 milions d’euros), la tendència del resultat economicopatrimonial és a la baixa i millora un 46% respecte de 2019 i un 21% si ho comparem amb l’exercici anterior. A més, tenint en compte les dades de l'última dècada (2011-2021) el resultat economicopatrimonial (amb lleugeres diferències metodològiques) de la Generalitat ha millorat un 82%, en passar el 2011 d'un resultat negatiu de -6.648 milions d'euros als -1.200 milions actuals, ha informat el conseller. Una millora que “reflecteix l'esforç del Consell pel sanejament dels comptes autonòmics malgrat les dificultats derivades de la pandèmia i l'infrafinançament”.

Quant a les transferències i subvencions rebudes, han augmentat un 41% respecte de 2020 i un 193% si tenim en compte el 2019 arribant als 4.232,4 milions d’euros. Es tracta dels Fons Covid del govern espanyol (1.400 milions el 2021 i 1.485 el 2020) i les ajudes de la Unió Europea (Fons Feder, FSF, MMR i React).

En aquest indicador també s’inclouen les subvencions i transferències concedides, que recullen les ajudes del Pla Resistir i Resistir Plus del Consell, de 6.263 milions el 2020 i 7.382 milions el 2021. “Totes dues xifres suposen els màxims valors registrats pel Compte de l'Administració en relació amb el suport directe oferit pel Consell a la ciutadania i al teixit productiu”, ha afirmat el conseller. 

A més del resultat economicopatrimonial, el Compte de l'Administració inclou també el balanç de situació, que recull tots els béns (actius) i deutes i patrimoni (passius) de la Generalitat, i que en aquest exercici ascendeixen a 22.124 milions d'euros, xifra que suposa un augment de l'11,72% respecte a l'any anterior. Un increment motivat en part per l'increment de l'actiu corrent i, en concret, pel registre per primera vegada de les existències de material sanitari i per l'augment dels fons líquids de la Tresoreria de la Generalitat, entre d'altres. En el cas dels passius l’increment està motivat per l'augment dels deutes a llarg termini de la Generalitat entre les quals es troben les vinculades a mecanismes de l'Estat (FLA)

Reducció de les despeses financeres

Un altre dels indicadors que ha destacat el conseller d’Hisenda són les despeses financeres, que s’han reduït l'últim exercici fins a 64,5 milions d'euros, en passar de 417,51 milions el 2020 a 353 milions el 2021, una xifra que suposa una reducció del 15,5%. No obstant això, aquesta disminució s'ha produït de forma sostinguda en els últims anys i, de fet, des de 2019, els costos financers s'han reduït pràcticament a la meitat en registrar en l'últim any prepandèmia un import de 612,5 milions d'euros.

Una reducció que ve, en part, derivada del refinançament amb entitats privades de les operacions financeres que té la Generalitat amb l'Estat a través del FLA, així com pel baix cost del deute de la Generalitat.

Augment de l'execució pressupostària en 1.734 milions d'euros

Respecte de l’execució pressupostària, el Consell ha tancat l'exercici amb una execució total de despesa financera i no financera de 27.773,55 milions d'euros, un 6,66% més (1.734 milions) que el 2020. A més, el 2021 les inversions directes i indirectes han augmentat un 46,88%, fins a arribar als 1.503,56 milions d'euros, 480 milions més que el 2020.

No obstant això, han augmentat de manera genèrica tots els recursos destinats a despesa no financera, de 17.831,5 milions el 2020 a 19.525,4 milions el 2021. És a dir, les línies destinades realment a la ciutadania, al desenvolupament de polítiques socials i al foment dels sectors productius ha registrat un increment interanual màxim del 9,5%.

També et pot interessar

stats