Dimecres entra en vigor el decret llei que limita la pujada del preu del lloguer a l'IPC

La norma, que publica aquest dimarts el BOE, incorpora mesures de protecció a l'inquilí de foment del parc de vivendes de lloguer.

Imatge d'arxiu d'una panoràmica de vivendes
Imatge d'arxiu d'una panoràmica de vivendes / Pete Linforth

Dimecres entra en vigor el reial decret llei de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer, després de la publicació de la norma aquest dimarts en Butlletí Oficial de l'Estat.

La nova regulació sobre el lloguer encara ha de ser convalidada per la Diputació Permanent del Congrés, on 'a priori' el Partit Socialista s'ha garantit els vots necessaris, a través del suport de Podem i el PDeCAT, als quals podria sumar-se també el PNB.

Aquestes són les principals novetats de la norma.

Com beneficia l'inquilí?

La revisió anual de les rendes no podrà pujar per damunt de l'IPC.

La pròrroga obligatòria en la durada dels contractes s'amplia de 3 a 5 anys si el propietari és una persona física, i als 7 anys si és una persona jurídica. El llogater haurà d'informar amb 4 mesos d'anticipació la voluntat de rescindir el contracte, un termini que es rebaixa a 2 mesos en el cas de l'inquilí. 

Arribada la data de venciment, en d'absència de comunicació entre les parts, el contracte es prorrogarà automàticament per tres anys més. 

S'obliga el llogater a incloure en el contracte les causes de necessitat que pot al·legar per a recuperar l'habitatge, i motivar a quina o quines apel·la quan vulga execir aquest dret. 

Durant la formació del contracte, la fiança es limita a un màxim de dues mensualitats de la renda.

La norma també assegura la possibilitat de subrogar el contracte en cas de defunció de l'inquilí, a favor de familiars amb perfils vulnerables com menors, persones amb mobiliat reduïda o majors.

A més, elimina l'obligació de repercutir l'Impost de Béns Immobles (IBI) als inquilins de viviendes en lloguer social.

D'altra banda, i per a evitar l'especulació d'empreses privades o fons d'inversió amb els inquilins, s'habilita un dret d'aquisició preferent per a les administracions públiques en la venda d'edifics sencers amb arrendataris. 

Com afecta el propietari?

El decret llei contempla mesures fiscals per a incentivar l'oferta de vivendes per al lloguer, com la possibilitat de bonificacions de fins el 95% en l'IBI en la vivenda protegida, és a dir, aquelles en les quals els ajuntaments acorden, en una norma municipal, un renda màxima. 

Per contra, obri la possibilitat de recàrrecs en l'IBI per als propietaris de vivendes desocupades.

La norma incorpora un nou supòsit d'exempció de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, en el cas subscripció de contractes d'arrendament l'ús habitual o permanent de la vivenda.

Regulació de preus

Disposa la creació d'un índex estatal de referència de preus en un termini màxim de 8 mesos. Les autonomies també podran dissenyar índexs propis, com ja fan, entre altres, la Comunitat Valenciana.

En cap cas es pondran limitar els preus –una possibilitat que es prorroga per a una hipotètica norma futura en la pròxima legislatura– però sí que es podrà emprar l'estadística com a referència per a la política d'incentius fiscals de la comunitat autònoma. 

Canvis en els desnonaments

D'ara en avant els jutjats hauran d'avaluar la vulnerabilitat dels afectats i posar en coneixement dels serveis socials els processos de desnonament si ho consideren. 

S'amplia a tres mesos la possibilitat d'ajornament d'un acte de desnonament, si el propietari és una pesona jurídica, i s'acaba amb les execucions en obert, és a dir, aquelles que es produeixen sense data ni hora. 

Habitatge turístic

La norma exclou els habitatges turístics de la Llei d'arrendaments urbans perquè els regulen directament les comunitats autònomes. 

A més, habilita les comunitats de propietaris perquè puguen limitar aquest tipus de vivendes en la finca o repercutir-los més gastos, si així ho aproven en assemblees de majoria de tres quintes parts.

També et pot interessar

stats