El dèficit de la Generalitat va augmentar un 7,7% el 2018

L’informe de la Sindicatura de Comptes adverteix que es trenca la tendència positiva de reducció dels tres anys anteriors.

El dèficit de la Generalitat va augmentar un 7,7% el 2018

La Generalitat va tancar l'exercici 2018 amb un increment del dèficit del 7,7% fins als -2.187 milions d'euros, amb la qual cosa s'inverteix la tendència positiva de reducció dels tres anys anteriors. El principal motiu és que s'ha produït un augment de la despesa.

Així ho recull l'informe de fiscalització del compte general de la Generalitat de 2018, que ha entregat el síndic major de Comptes, Vicent Cucarella, a les Corts.

La Sindicatura no ha detectat indicis de responsabilitat comptable en els comptes autonòmics. No obstant això, rebutja, des del punt de vista pressupostari, la inclusió dels 1.325 milions d'euros reivindicatius vinculats al canvi de model de finançament autonòmic per ser uns ingressos ficticis.

L'informe també reflecteix que la Generalitat va tancar 2018 amb uns fons propis negatius de 30.096,6 milions d'euros i que el deute financer va pujar fins als 46.782,6 milions. Tot i això, l'endeutament en percentatge del PIB s'ha reduït per segon any consecutiu.

La Sindicatura de Comptes afig que, en l'exercici 2018, el dèficit de la Comunitat Valenciana ha sigut de l’1,4 per cent del PIB regional, superior a l'objectiu del 0,4 per cent establit pel Consell de Ministres. A més, exposa que l'increment en la despesa computable del passat any, del 7,7 per cent, ha superat la variació màxima permesa del 2,4 per cent, per la qual cosa s'ha incomplit la regla de despesa en aquest exercici pressupostari.

També et pot interessar