La Comunitat Valenciana, entre les autonomies amb una taxa de temporalitat laboral més alta

Segons l’Institut Nacional d’Estadística, el 2017 va registrar un 29,6%, tres punts per damunt de la mitjana espanyola.

La Comunitat Valenciana, entre les autonomies amb una taxa de temporalitat laboral més alta
La Comunitat Valenciana, entre les autonomies amb una taxa de temporalitat laboral més alta

La Comunitat Valenciana va registrar el 2017 una taxa de temporalitat del 29,6%. És una xifra que està tres punts per damunt de la mitjana espanyola (26,7%) i que dobla la mitjana europea (14,3%).

Segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), la valenciana és una de les comunitats autònomes amb percentatges més alts, juntament amb Andalusia (35,8%), Extremadura (35,5%), Múrcia (34,9%), les Canàries (31,7%), les Balears (29,3%) i Castella-la Manxa (28%).

Per contra, les comunitats autònomes que van registrar les taxes de temporalitat més baixes entre els assalariats van ser Madrid (18,9%), Catalunya (21,6%), Navarra (23%) i Cantàbria i el País Basc (24,5% en els  dos casos).

Dades per edat

A escala espanyola, el 73,3% dels joves assalariats de 16 a 24 anys tenien un contracte temporal el 2017, el percentatge més alt de tots els grups d’edat.

Els segueixen els assalariats de 25 a 34 anys, amb una taxa de temporalitat del 39,5%; els assalariats de 35 a 49 anys, amb un 22,8% de temporalitat; els treballadors de 50 a 64 anys, amb un 14%, i els assalariats de 65 i més anys, que presenten una taxa de temporalitat del 8,1%.

La temporalitat afecta més els estrangers no comunitaris

Els estrangers no comunitaris presenten la major taxa de temporalitat, amb un 43,1%, seguit dels estrangers amb nacionalitats europees (35,5%) i dels espanyols (25%).

L’INE relaciona també la temporalitat amb el grau d’urbanització que li correspon a la residència del treballador. El 2017, el valor més alt de temporalitat (30,1%) va correspondre a les àrees poc poblades, seguit de les àrees poblades de nivell intermedi (29,8%) i de les àrees densament poblades (24,2%).

La meitat dels ocupats treballen 40 o més hores a la setmana

Els indicadors de qualitat de vida també revelen que el 51,2% dels ocupats tenien el 2017 jornades laborals de 40 o més hores setmanals. En concret, el 42,9% tenien jornades setmanals de 40 a 48 hores i el 8,3%, de 49 i més hores.

La Comunitat Valenciana, entre les comunitats amb jornades de més de 49 hores

Respecte a les jornades de 49 i més hores, les comunitats amb percentatges més alts són Castella-la Manxa (11,2%), Comunitat Valenciana (10,4%), Múrcia (10,3%), Aragó (10,1%), Castella i Lleó i Galícia (9,8% en els dos casos).

En l’altre extrem, Ceuta (4,7%), les Canàries (5,3%), Navarra (5,6%), el País Basc (5,9%) i Catalunya (6,1%) presenten els menors percentatges d’ocupats amb jornades laborals de 49 i més hores.

També et pot interessar