Comença el termini per a demanar l’ajuda de 200 euros per baix nivell d’ingressos i patrimoni

Consulta si compleixes els requisits necessaris per a percebre l’ajuda

Consulta els requisits per a obtenir l'ajuda de 200 euros
Consulta els requisits per a obtenir l'ajuda de 200 euros / Jaume R. Lloret

A partir de hui ja es pot demanar l’ajuda de 200 euros que el Govern d’Espanya ha posat a disposició de totes aquelles persones físiques assalariades, autònomes o en l’atur amb un baix nivell d’ingressos i patrimoni. Ací pots consultar els requisits per a poder demanar aquesta ajuda.

Qui pot demanar l’ajuda?

La poden sol·licitar totes aquelles persones que, a 27 de juny de 2022, complisquen els següents requisits:

- Tindre una residència legal i efectiva a Espanya i, a més, haver-la tinguda de manera continuada i ininterrompuda durant l’any anterior.

- Realitzar una activitat per compte propi o d’altre per la qual estiga donat d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat o estar inscrit com a desocupat en l’oficinal de treball, estiga cobrant o no la prestació o subsidi per desocupació.

- Que les rendes obtingudes durant el 2021, incloses les dels convivents, siguen inferiors a 14.000 euros, i que el patrimoni, sense comptar l’habitatge habitual, no supere els 43.196,40 euros.

També tindran en compte les rendes dels convivents?

A l’hora de calcular els ingressos i el patrimoni de la persona sol·licitant es tindran en compte també els ingressos i patrimoni de totes les persones que visquen en un mateix domicili amb data de l’u de gener de 2022 i estiguen units entre si per qualsevol de les següents condicions:

  • Com a cònjuge o parella amb almenys dos anys d’antelació.
  • Per relació de parentesc de fins a tercer grau, com ara fills, germans, avis, oncles, nets…
  • Aquells que convisquen amb qualsevol de les anteriors en virtut de guàrdia amb fins d’adopció o acolliment familiar permanent.

Qui està exclòs de l’ajuda?

No tindran dret a l’ajuda qui, en data de 27 de juny de 2022, estiga percebent l’ingrés mínim vital o una pensió abonada pel Règim General o els Règims Especials de Seguretat Social o pel Règim de Classes Passives de l’Estat, així com aquells que perceben prestacions anàlogues de les mutualitats de previsió social alternatives al RETA (Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per compte propi o autònom).

Com es pot sol·licitar l’ajuda?

L’ajuda se sol·licitarà a través del formulari electrònic disponible en la Seu Electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària. Per a la seua presentació és necessari disposar de Cl@ve o certificat electrònic.

Per a la sol·licitud d’aquesta ajuda s’ha de consignar el NIF del sol·licitant i de les persones convivents del mateix domicili, a més del compte bancari de la persona sol·licitant, que serà en el qual es realitzarà l’abonament de l’ajuda.

He d’aportar alguna documentació a l’hora de sol·licitar l’ajuda?

No, no cal aportar cap documentació addicional. La informació serà remesa a l’AEAT, que verificarà si la persona sol·licitant compleix els requisits necessaris per a percebre l’ajuda.

Quin és el termini per a sol·licitar l’ajuda?

El termini comença hui i s’allargarà fins al 30 de setembre de 2022, el que deixa un marge de més de huitanta dies per a fer les gestions necessàries.

De quina manera rebré l’ajuda?

Els 200 euros s’abonaran mitjançant transferència bancària. Per aquesta raó, és necessari incloure un compte bancari amb la titularitat del o la sol·licitant perquè el pagament de l’ajuda siga efectiu. Si en el termini de tres mesos des de la presentació del formulari no s’efectua el pagament, la sol·licitud es podrà entendre com a desestimada.

També et pot interessar

stats