Comença a aplicar-se la nova llei hipotecària

Es prohibeixen les clàusules sòl i el banc haurà d'assumir les despeses de notaria, gestoria i registre.

VÍDEO | Comença a aplicar-se la nova llei hipotecària

La nova llei hipotecària, que va entrar en vigor diumenge, comença a aplicar-se aquest dilluns. L'objectiu d'aquesta nova legislació és augmentar les obligacions de la banca i protegir els clients: desnonar una família serà més complicat, ja que haurà d'acumular entre 12 i 15 quotes sense pagar i no 3 com fins ara. Les associacions de consumidors recomanen estudiar amb detall els contractes. Entre les novetats destaquen:

  • Eliminació de les clàusules sòl.
  • Els bancs hauran de pagar l'impost d'actes jurídics documentats, les primeres còpies del notari, les despeses del registre i de la gestoria.
  • El client haurà de pagar segones còpies del notari i la taxació.
  • Informació prèvia al client: el banc haurà d’informar el client com a mínim deu dies naturals abans de la firma de la hipoteca.
  • La banca haurà de bolcar a la plataforma tecnològica dels notaris les condicions dels crèdits.
  • Es dona més importància al notari: haurà de certificar que els bancs compleixen amb les seues obligacions i que els clients entenen les condicions de la hipoteca.
  • El notari, de manera gratuïta, ha d’explicar als usuaris les condicions dels crèdits, fer un test de comprensió al ciutadà i reflectir aquesta informació en una acta notarial.
  • La norma endureix els requisits de solvència dels demandants d’hipoteques, ja que la banca haurà d’analitzar la situació laboral, els ingressos presents i previsibles, actius en propietat, estalvis o despeses fixes.
  • Les comissions d’amortització anticipada baixen a la meitat per a les hipoteques de tipus fix.
  • El procés de desnonament es dificulta: el procés només podrà començar si hi ha dotze quotes impagades o el 3% del capital en la primera meitat de la vida del préstec.

També et pot interessar

stats