La ceràmica busca tècnics

Segons la patronal, la solució passa per ampliar i promocionar els cicles formatius d'aquestes matèries.

La ceràmica busca tècnics

El sector ceràmic busca treballadors amb urgència. L'oferta de llocs de treball supera la demanda. El sector necessita mà d'obra especialitzada en certes disciplines com l'electromecànica o la mecatrònica. Falten estudiants de perfil tècnic i promoció d'aquests estudis. Els alumnes que els cursen troben faena quasi en el cent per cent dels casos, ja que l'ocupabilitat del sector és del 99%.

També et pot interessar