El Banc Santander indemnitzarà amb 527.833 euros un matrimoni valencià per no alertar dels riscos d'un producte financer

L'Audiència de València condemna l'entitat per danys i perjuís patits per l'adquisició.

El Banc Santander indemnitzarà amb 527.833 euros un matrimoni valencià per no alertar dels riscos d\'un producte financer
El Banc Santander indemnitzarà amb 527.833 euros un matrimoni valencià per no alertar dels riscos d'un producte financer

L'Audiència de València ha condemnat el Banc Santander a retornar 527.833 euros a un matrimoni valencià per no alertar-los dels riscos d'un producte financer. L'entitat abonarà per danys i perjuís patits per als jubilats, dedicats al comerç de fruites i verdures en mercats locals, que van invertir al setembre de 2007 en un producte financer.

En el juí no va declarar la directora de l'entitat que va vendre el producte i, per tant, l'Audiència entén que no existeix cap prova que l'entitat financera va explicar de forma detallada els riscos que comportava el producte financer contractat.

El Banc Santander va al·legar que els demandants tenien experiència suficient en el camp de la inversió, ja que eren titulars de productes financers similars. En aquesta línia, l'Audiència Provincial justifica la indemnització argumentant que els clients no tenien ni estudis superiors ni havien treballat en contextos o sectors relacionats amb la inversió financera.

El banc retornarà la quantitat invertida (527.833’15 euros), més els interessos legals des de la data de subscripció. D'altra banda, els clients restituiran els rendiments bruts percebuts (124.601’06 euros) així com els interessos legals reportats des de la seua percepció.

A més, els demandants hauran de reintegrar els dividends percebuts de les accions subscrites (95.496’45 euros), els reportats fins al moment de la present resolució i el valor de mercat de les accions adquirides el dia en què es va produir la conversió. D'aquesta forma, la diferència que resulte d'aquestes operacions, serà abonada per l'entitat bancària.

La Sala, que ordena la devolució del dipòsit que es va reclamar al banc per a presentar recurs, ha condemnat en costes al banc en primera instància. Referent a la situació, el Banc Santander ha declinat la possibilitat de realitzar qualsevol comentari.

També et pot interessar

stats