AVA-Asaja i La Unió demanen a la distribució alimentària que aposte pels productes de proximitat pel bé del planeta

Denuncien l'impacte que té sobre el canvi climàtic importar productes agraris de països tercers.

AVA-Asaja i La Unió demanen a la distribució alimentària que aposte pels productes de proximitat pel bé del planeta
AVA-Asaja i La Unió demanen a la distribució alimentària que aposte pels productes de proximitat pel bé del planeta

L'Associació Valenciana d'Agricultors (AVA-Asaja) i la Unió de Llauradors i Ramaders demanen a la gran distribució alimentària que no importen i venguen productes agraris procedents de tercers països.

Ambdues organitzacions argumenten que aquests aliments de qualitat i produïts en territori valencià estan a la seua disposició i denuncien l'impacte que l'estratègia comercial de comprar de tercers països té sobre el medi ambient, accelerant el canvi climàtic.

En el sector productor critiquen el fet que se substituïsca en els lineals la producció autòctona de temporada per forana, ja que els productes agraris vinguts de països no membres de la UE presenten menors estàndards de caràcter mediambiental que els produïts sota la legislació comunitària i comporten major emissió de gasos d'efecte hivernacle a través d'un transport que, en molts casos, supera els 10.000 quilòmetres de distància.

Així, AVA-Asaja i La Unió sol·liciten que les polítiques agràries de la Unió Europea i les estratègies de la gran distribució en matèria alimentària contemplen les importacions agràries d'ultramar únicament com un complement puntual a la producció comunitària i en cap cas s'utilitzen per a substituir-la i desplaçar-la del mercat europeu. Els i les agricultores també sol·liciten la implicació de les associacions de consumidors a fi que traslladen la importància que la ciutadania, a l'hora de comprar, siga més selectiva i aposte per aliments que garanteixen la màxima sostenibilitat ambiental i afavorisquen la recuperació econòmica de la UE.

La reivindicació de les organitzacions agràries cobra força especial a les portes d'una campanya citrícola on es preveu una oferta europea ajustada a la demanda, així com les temporades de raïm, arròs, caqui, ametla, cereals i altres produccions agropecuàries valencianes que afronten greus dificultats comercials a causa de l'actual pandèmia.

També et pot interessar