Les proves d'accés a la universitat per a majors seran el 9 i 16 de maig

El calendari estableix que el període de matrícula serà del 3 al 21 de febrer de 2020.

Les proves d\'accés a la universitat per a majors seran el 9 i 16 de maig
Les proves d'accés a la universitat per a majors seran el 9 i 16 de maig

Les proves d'accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys es realitzaran els dies 9 i 16 de maig de 2020, en primera i segona sessió respectivament.

A les proves poden presentar-se les persones que tinguen 25 o 45 anys, almenys, o els complisquen l'any en què es realitzen els exàmens. Els interessats no podran acreditar experiència professional, ni comptar amb cap titulació que els permeta l'accés a la universitat com la prova d'accés a la universitat (PAU) des de batxiller, el títol de Cicle Formatiu de Grau Superior, titulació universitària o qualsevol altra titulació que permeta l'accés a la universitat.

Durant la primera sessió o fase general de la prova, els alumnes s'examinaran de castellà, valencià i comentari de text d'un tema d'actualitat. Aquestes tres proves seran comunes per a les PAU de majors de 25 i per a les PAU dels majors de 45 anys. A més, aquest dia es realitzaran també els exàmens de filosofia i física.

En la segona sessió o fase específica, tindran lloc les proves de matemàtiques, tècniques d'expressió plàstiques, idioma estranger (alemany, anglés, francés, italià, portugués), química, història, biologia, dibuix artístic, dibuix tècnic i geografia.

El calendari estableix que el període de matrícula serà del 3 al 21 de febrer de 2020. Els resultats de la prova escrita es coneixeran el divendres dia 22 de maig i s'obrirà un període de reclamacions del 25 al 29 de maig. La publicació de resultats definitius tindrà lloc el dimarts 2 de juny de 2020.

També et pot interessar