La Generalitat convoca el Premi de les Lletres

Es tracta d'un premi honorífic que reconeixerà la creació literaria i la difusió de la cultura.

La Generalitat convoca el Premi de les Lletres
La Generalitat convoca el Premi de les Lletres

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport convoca per a l'exercici 2020 la concessió del Premi de les Lletres de la Generalitat, amb la finalitat de "distingir i recompensar aquells autors valencians les obres dels quals s'hagen dedicat preferentment a la creació literària i a la difusió de la cultura".

Podran optar i ser proposats per al premi tots els autors valencians vius. Les obres, preferentment, han de ser una creació literària en qualsevol de les seues manifestacions i han d'haver aconseguit fomentar la cultura a través del seu estudi i difusió. L'aportació feta per aquestes obres també han d'haver obert camins de renovació i innovació.

El premi es concedirà indistintament a autors l'obra dels quals estiga escrita en qualsevol de les dues llengües oficials en el territori, detalla la Conselleria de Cultura en un comunicat.

Podran proposar candidats al Premi de les Lletres de la Generalitat Valenciana el Consell Valencià de Cultura, els organismes oficials, les institucions culturals públiques i privades i qualsevol entitat cultural, educativa o científica de reconegut prestigi tant en l'àmbit valencià com en l'estatal. Així mateix, el jurat del premi també podrà suggerir els candidats que estime mereixedors del guardó.

Les propostes es realitzaran per escrit, acompanyades d'un currículum de l'autor nominat, especificant les raons per les quals se'l considera mereixedor del premi i amb una certificació de l'acord adoptat per la institució o entitat proponent.

Aquestes propostes hauran de presentar-se en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria del Premi en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i fins a quaranta-huit hores abans de la concessió del premi.

És un premi honorífic sense remuneració econòmica i de caràcter bianual. El jurat podrà proposar candidats fins i tot en les sessions deliberatives prèvies a la concessió del premi.

També et pot interessar