30 Anys IVAM | Inma Femenía el rayograma de Man Ray

L'artista pegolina reflexiona sobre el paper del museu en l'àmbit cultural valencià.

30 Anys IVAM | Inma Femenía el rayograma de Man Ray

L'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) ha recopil·lat una col·lecció molt rellevant al llarg de tres dècades d'història. Ha servit de referent per a artistes joves, com l'artista valenciana Inma Femenía, a qui hem demanat que trie una obra i que ens explique què és per a ella l'IVAM. Ha triat un rayograma de Man Ray del 1926, un artista icònic dels moviments d'avantguarda. Inma Femenía, nascuda a Pego, és una artista de projecció internacional que ja va fer una intervenció a l'IVAM el 2017.

També et pot interessar