26.08.2019 | Xarxes | Les xarxes socials, assignatura pendent de les xicotetes empreses

5 min.
12

Un estudi assenyala que només un 17% empra Instagram i que els portals web tampoc són freqüents en les companyies de menys de deu treballadors.