17.09.2020 | Entrevista NM Santiago Carbó

23 min.
12

Bankia

i Caixabank

aprovaran aquest dijous la seua fusió. Hem analiyzat amb l'investigador de l'IVIE, Santiago Carbó aquesta fusió.