06.09.2023 | Assegurances per a gossos: quant ens pot costar i què ha de cobrir?

29 min.
tp

A partir del final de setembre serà obligatori que tot aquell que tinga un gos a càrrec seu contracte una assegurança de responsabilitat civil per al seu amic pelut. Una assegurança que, fins ara, només era obligatòria per a les races considerades perilloses, però que ara, amb l'entrada en vigor de la llei de benestar animal, es fa extensible a tota classe de gossos. També diu la llei que s'haurà d'acreditar la realització d'un curs de formació per a la tinença de gossos. Curs que tindrà una validesa indefinida i que serà gratuït. En 'Les notícies del matí' ens plantegem dubtes com ara quant ens pot costar aquesta assegurança per a gossos o què ha de cobrir.

stats