El València CF acumularà un deute de 163 milions amb CaixaBank

El deute dels préstecs i crèdits que acumula el club amb la nova entitat acabarà l'any 2029.

El director de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, i el conseller delegagt de CaixaBank, Gonzalo Gortázar
El director de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, i el conseller delegagt de CaixaBank, Gonzalo Gortázar

La fusió de Bankia i CaixaBank suposarà l'aparició d'un nou superbanc, que serà el més gran d'Espanya per volum d'actius, sucursals i plantilla. A més, l'Estat, per la intervenció que li va fer al primer grup, també serà un dels principals accionistes.

No obstant això, una de les entitats a què més afecta aquesta fusió és el València CF, almenys sobre el paper. Realment, en termes econòmics, la nova entitat aglutinarà tots els deutes i préstecs que el club té amb Bankia i CaixaBank, fet pel qual les relacions financeres s'unificaran i, per tant, es facilitaran.

El València CF té un deute amb els dos bancs que, segons els comptes a 30 de juny del 2019, ascendia a més de 163 milions d'euros. Aquest era el resultat dels més de 208 que devia al conjunt dels dos bancs, menys el cost amortitzat del refinançament anual, que ascendia a quasi 45 milions d'euros.

Bankia, una relació que ve de lluny

La vida de Bankia, anteriorment Bancaixa, ha estat molt lligada a la vida del club valencianista. Segons els inspectors del Banc d'Espanya que van elaborar un informe l'any 2009, les excessives pèrdues de l'exercici 2007 van suposar que el club se situara en un estatus de fallida tècnica. Per a solucionar aquesta situació, "el València va adjudicar les accions no subscrites de l'ampliació de capital del 2009 a la Fundació València CF, per un valor de 73,2 milions d'euros, que van finançar la compra d'aquestes accions a través d'un préstec concedit per Bancaixa i avalat per l'Institut Valencià de Finances", que va evitar que els seus comptes feren que entrara en situació concursal.

Amb l'arribada de Meriton Holdings Limited i de Peter Lim, el club va disposar d'una nova ampliació de capital amb l'aprovació del director de la que ja era Bankia, José Ignacio Goirigolzarri. Una de les primeres accions del magnat de Singapur va ser la de negociar amb l'entitat l'ampliació del període de devolució dels deutes i préstecs del curt al llarg termini, concretament fins al juny del 2029.

Segons les xifres del club de finals de juny de 2019, el València CF deu a Bankia 129,167 milions en concepte de deute principal i 56 milions més referents al que es considera el Profit Sharing Agreement (PSA), que es podria traduir com un acord de participació en els beneficis del club que el mateix Peter Lim va negociar amb l'entitat bancària quan va adquirir el club l'any 2014.

Aquests 56 milions estan dividits, al seu torn, en 45 milions que es corresponen amb un contracte de finançament hipotecari, i la resta, 11 milions, fan referència a operacions d'actius circulants, com ara línies de crèdit i préstecs hipotecaris sense interessos.

Per a assegurar-se un mínim de pagament anual, Bankia i el València van signar un acord pel qual s'establia que el banc rep un 4,3% del cobrament pels drets audiovisuals del club.

CaixaBank, una de les últimes operacions de Salvo

La imatge de CaixaBank està lligada al València CF des de l'any 2014. Va ser, precisament, una de les últimes operacions d'Amadeo Salvo abans de vendre el club a Meriton a l'agost d'aquell mateix any. Un mes abans, el banc i el club signaren un acord mitjançant el qual el club es convertia en patrocinador fins a l'any 2017, quan es va tornar a ampliar fins al 2021. En aquella època, el consell d'administració també estava buscant un banc per refinançar part del deute del club.

D'altra banda, el València i CaixaBank també van subscriure una sèrie d'obligacions cap a l'entitat financera. Això va suposar que, a 30 de juny del 2019, l'equip de Mestalla els devia la quantitat de 22,975 milions d'euros, dividits entre el deute principal, que ascendia a 17,975 milions d'euros, i el contracte de finançament, establit en un PSA per valor de 5 milions d'euros.

De la mateixa manera que va fer Bankia, CaixaBank també es va assegurar un pagament mínim a l'any, que es correspon amb el 92,6% dels ingressos provinents de la publicitat estàtica del club.

L'estadi de Mestalla com a aval dels préstecs

L'estadi de Mestalla, un dels principals actius que posseeix el club, figura com a hipotecat per tal de poder avalar els préstecs que el València CF manté amb Bankia i CaixaBank. Així, tant els més de 129 milions d'euros que el club té de deute principal al primer banc, com els quasi 18 que té amb el segon, sumen un total de 147,142 milions d'euros, pels quals l'estadi de Mestalla encara estaria hipotecat. Aquesta xifra ara quedarà unificada en la nova entitat resultant de la fusió.

També et pot interessar