Here comes the sun

70 min.

La irrupció de la pandèmia ha fet que trontolle un dels pilars econòmics d'Espanya: el turisme. 'Here comes the sun' planteja una anàlisi sociològica, urbanística, ecològica i cultural arran del naixement i desenvolupament del turisme de sol i platja del litoral mediterrani valencià.

stats