Puc reunir-me amb altres persones si visc a soles?

La Generalitat permet conformar "grups de convivència ampliada" que hauran de mantindre's mentre estiguen vigents les restriccions.

Les persones que viuen a soles són el col·lectiu que més ha acusat l'aïllament imposat per la pandèmia
Les persones que viuen a soles són el col·lectiu que més ha acusat l'aïllament imposat per la pandèmia

La pandèmia del coronavirus ha obligat les autoritats polítiques i sanitàries a reduir a la mínima expressió el contacte social interpersonal, ja que s'ha posicionat com un dels principals focus de contagi. Amb la tercera onada, que s'ha acarnissat especialment amb la Comunitat Valenciana, la Generalitat ha optat per endurir més les restriccions en les reunions socials i familiars.

Des d'aquest dilluns i fins almenys el 15 de febrer les trobades en domicilis particulars queden limitades al nucli de convivència i només es permetrà quedar amb un altra persona sempre que siga en espais públics. La norma suposa un colp més per a una societat que està reprimint les mostres d'afecte i contacte físic als altres des de fa ja quasi un any i augmenta, encara més, l'aïllament que han patit les persones que viuen a soles durant la pandèmia. Per a minimitzar-ne l'impacte, la Generalitat ha previst algunes excepcions a la restricció de les reunions socials per a aquests casos.

En el cas de reunions en domicilis particulars la norma, que s'ha publicat aquest mateix dilluns en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV), permet a aquelles persones que residisquen soles integrar-se excepcionalment en un altre grup de convivència, sense importar el nombre de persones que ja el formen. A aquest nou nucli se l'anomena "unitat de convivència ampliada".

Ara bé, el que sí que deixa clar el decret és que cada unitat de convivència ampliada només pot acollir una única persona, que visca a soles i siga aliena a la residència. Aquesta persona, recíprocament, només pot formar part, exclusivament, d'una unitat de convivència ampliada, que haurà de ser la mateixa durant tot el període en què aquesta restricció estiga vigent. És a dir, que qui visca sense companyia pot establir excepcionalment un vincle d'unitat familiar amb un conjunt de persones que residisca en una mateixa casa, una mena de grup bambolla, però aquest nucli haurà de mantindre's estable i ser sempre el mateix.

En espais públics, tancats o a l'aire lliure, sí que es permeten trobades amb una persona com a màxim que no pertanya al nucli de convivència. Aquesta restricció s'aplica indiferentment de si es viu a soles o no.

Excepcions per a parelles i persones vulnerables

Aquestes excepcions per a persones que viuen soles no s'aplicarien a activitats no professionals de criança i cures, així com a l'atenció i acompanyament a persones menors d’edat, majors, en situació de dependència, amb diversitat funcional o especialment vulnerables.

La norma tampoc afecta la convivència alterna de fills i filles amb progenitors o progenitores que visquen en domicilis diferents i a l’acolliment familiar de persones menors d’edat.

Per últim, també es permet la reunió de persones amb vincle matrimonial o de parella que residisquen en domicilis diferents.

També et pot interessar