Els microcrèdits sense interessos al lloguer seran de fins a 5.400 euros

Ja podran demanar-se per al pagament d'abril i s'estableixen sis mensualitats finançables de 900 euros cada una.

L'orde estableix que les sis mensualitats finançables podran ser des de l'1 d'abril
L'orde estableix que les sis mensualitats finançables podran ser des de l'1 d'abril / Arxiu

Els microcrèdits per a pagar el lloguer d'habitatge per a afectats de la crisi del coronavirus tindran una quantia màxima de 5.400 euros i podran demanar-se amb efectes retroactius per al pagament d'abril.

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) detalla en una orde els assumptes pendents d'aquests microcrèdits sense interessos anunciats pel govern espanyol, que es podran retornar en un termini de sis anys ampliable a deu, i que serviran per a fer front al pagament del lloguer dels habitatges a aquelles famílies amb problemes econòmics.

Així, l'orde estableix que les sis mensualitats finançables podran ser des de l'1 d'abril i que el crèdit es formalitzarà mitjançant un contracte de préstec entre el banc i l'arrendatari amb un màxim de 5.400 euros, és a dir, de 900 euros per mensualitat.

Els préstecs, amb una línia de 1.200 milions de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO), hauran de sol·licitar-se a l'entitat de crèdit, amb el model de sol·licitud publicat també aquest divendres, abans del 30 de setembre de 2020 i hauran de formalitzar-se abans del 31 d'octubre de 2020.

No obstant això, aquests terminis podran prorrogar-se fins al 30 de novembre i el 31 de desembre de 2020, respectivament.

Requisits

Per a optar-hi, l'orde fixa que l'arrendatari ha de complir els següents requisits. El primer, que l'interessat o algun dels membres de la unitat familiar es trobe afectat per una circumstància que implique una reducció d'ingressos a conseqüència de l'expansió de la Covid-19.

En segon lloc, que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de l'ajuda, no aconseguisca el límit de cinc vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples mensual ( Iprem).

I per últim, que la renda de l'arrendament més les despeses i subministraments bàsics resulte superior o igual al 35% dels ingressos nets que perceba el conjunt dels membres de la unitat familiar.

L'orde també detalla que, en ocasió de l'atorgament del préstec, l'entitat de crèdit "no podrà exigir a l'interessat la contractació de cap producte o servei addicional".

També et pot interessar