El jutge podrà canviar el règim visites i custòdia dels fills en l'estat alarma

El CGPJ assenyala que la necessitat de preservar la salut dels menors i dels pares pot exigir que s'alteren les mesures acordades.

El jutge podrà canviar el règim visites i custòdia dels fills en l'estat alarma
El jutge podrà canviar el règim visites i custòdia dels fills en l'estat alarma

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordat aquest divendres que correspon al jutge decidir si convé suspendre o alterar el règim de custòdia, visites i estades acordades per als fills de progenitors separats, sempre que no es posen d'acord i l'estat d'alarma n’afecte l'aplicació.

Després d'una sessió extraordinària de la comissió permanent del CGPJ, l'òrgan de govern dels jutges assenyala que les mesures adoptades judicialment en els procediments de família no queden afectades per la regla general de suspensió de terminis i actuacions processals durant l'estat d'alarma.

L'execució pràctica del règim establit de visites o custòdia, segons explica el CGPJ, es pot veure afectada per la declaració de l'estat d'alarma. Argumenten que “la necessitat de preservar la salut dels fills i dels progenitors” pot exigir, segons les circumstàncies, que s'alteren o se suspenga l'aplicació de les mesures acordades.

Si no hi ha consens entre progenitors

Si resulta impossible el consens entre els progenitors, “correspon al jutge o magistrat adoptar la decisió que procedisca” en funció de les circumstàncies del cas, amb la finalitat de preservar la salut i el benestar dels fills, dels pares i, en general, de la salut pública.

Els canvis, destaca el CGPJ, poden ser “particularment necessaris” quan els serveis públics que s'utilitzen, com ara els punts de trobada familiar, s'han vist afectats per l'estat d'alarma.

La comissió permanent assenyala també que la instrucció no impedeix que les juntes sectorials dels jutjats de família prenguen acords per a unificar criteris i establir pautes d'actuació conjunta.

També et pot interessar

stats