Els indicadors del Ministeri de Sanitat situen la Comunitat Valenciana en nivell 4 d'alerta

La incidència acumulada en 14 dies, la situació de les UCI i positivitat per setmana se situen en nivell molt alt.

Indicadors del nivell de risc
Indicadors del nivell de risc / À Punt NTC

Els indicadors del Ministeri de Sanitat situen la Comunitat Valenciana en nivell 4 d’alerta. Segons el semàfor de nivells d'alerta dissenyat pel govern espanyol el mes d'octubre (que estableix quatre nivells d'alerta depenent de l'estat dels indicadors de risc la Comunitat Valenciana ha arribat al nivell d’alerta màxim, el “molt alt”, el mateix en què es troba la majoria de les autonomies.

La definició es troba recollida en el document Actuacions de resposta coordinada per al control de transmissió de la Covid-19 publicat el passat 22 d’octubre.

Tot i entrar en nivell molt alt, les dades a la Comunitat Valenciana són millors que les d’altres autonomies, pel que fa a incidència acumulada (només per darrere de les Canàries i les Illes Balears).

El pas a un nivell superior és deu al fet que dos indicadors de risc del primer bloc, el que marca la transmissió del virus, i un del segon bloc, corresponent als indicadors assistencials, estan en nivell “molt alt” segons l’última actualització de dades del Ministeri de Sanitat.

Els indicadors del primer bloc que arriben al nivell “molt alt” de risc són: la incidència acumulada en 14 dies, que està en 273,39% i supera el 250% necessari per a arribar a aquest nivell, i la positivitat setmanal de les proves de diagnòstic, situada en 17,78% quan el mínim per al nivell “molt alt” de risc són 15.

Pel que fa al segon bloc, és l’ocupació de llits a l’UCI l’indicador que se situa per damunt del mínim del 15%, ja que, segons les dades del ministeri, són 272 que representen un 25,9% del total de llits disponibles. Aquest indicador va arribar al nivell “molt alt” aquest dilluns juntament amb el de l’ocupació de llits hospitalaris, que baixa al 14,94% amb1.713 llits ocupats per pacients de Covid-19 i es manté en el nivell de risc “alt” per només 6 centèsimes.

Les xifres que dona el Ministeri de Sanitat a la Comunitat Valenciana són les següents:

INDICADORS DEL NIVELL DE TRANSMISSIÓ

  • Incidència acumulada de casos diagnosticats en 14 dies: 273.39 – Nivell de risc MOLT ALT (>150 i ≤250)
  • Incidència acumulada de casos diagnosticats en 7 dies: 111,72 – Nivell de risc ALT (>75 i ≤125)
  • Positivitat global de les proves de diagnòstic per setmana: 17,68% – Nivell de risc MOLT ALT (≥15%)

INDICADORS DELS SERVEIS ASSISTENCIALS

  • Ocupació de llits hospitalaris per pacients Covid: 14,94% – Nivell de risc ALT (>10% i ≤15%)
  • Ocupació de llits UCI per pacients Covid: 25,90% – Nivell de risc MOLT ALT (>25%)

Què comporta el nivell 4 o molt alt d'alerta?

El sistema de nivells d'alerta per coronavirus forma part del pla de resposta primerenca contra la Covid-19 del govern espanyol, un pla d'actuacions de resposta coordinada que estableix quatre graus d'alerta (baix, mitjà, alt i extrem).

A cada nivell d'alerta corresponen unes mesures mínimes adaptables segons la situació epidemiològica de cada comunitat autònoma, però decidir quines i quan cal aplicar-les correspondrà a les mateixes comunitats autònomes, que ho hauran de posar en coneixement del Ministeri de Sanitat.

En el cas del nivell 4 o molt alt, el Ministeri de Sanitat estableix que s'apliquen totes les restriccions del nivell 3 (en el qual ja estàvem) i que, a més, s'adopten mesures excepcionals que es decidiran "després d'una avaluació específica de la situació".

Moltes de les actuacions previstes per al nivell alt (reduccions d’aforament, limitacions en l’àmbit social i restriccions a la mobilitat) ja han sigut adoptades a la Comunitat Valenciana.

També et pot interessar

stats