Guia de mascaretes no conformes

La Generalitat actualitza la llista d’equips de protecció individual que generen dubtes sobre la seua eficàcia protectora.

Algunes de les mascaretes que apareixen a la guia
Algunes de les mascaretes que apareixen a la guia / À Punt NTC

Més de tres-cents models de mascaretes estan expressament notificades com a no conformes (mitjançant alertes publicades per fonts oficials, d’accés públic) o tenen alguna alerta a escala estatal, encara no publicada en el web del Ministeri de Consum.

L’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (Invassat), depenent de la Generalitat, ha fet pública aquest divendres una nova actualització de la guia d’equips de protecció individual davant la Covid-19, on es recullen les mascaretes no conformes, aquelles que no compleixen els requisits de salut i seguretat.

A l’inici de la pandèmia, davant de l’emergència de salut pública ocasionada i a causa de l’actual situació d’escassetat de mascaretes amb marcatge CE reglamentari, el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme va determinar que, excepcional i temporalment, en determinats casos es podrien acceptar equips de protecció individual sense marcatge CE reglamentari.

Segons explica l’Invassat, aquesta excepcionalitat ha provocat que apareguen mascaretes aparentment assimilables a FFP2 o FFP3, moltes procedents de la Xina, però que de vegades generen dubtes seriosos sobre la seua eficàcia protectora a causa de la dificultat de verificar-ne la idoneïtat respecte a les especificacions tècniques actualment acceptades.

La llista completa es pot consultar en aquest enllaç.

També et pot interessar

stats