El govern espanyol permet que els convivents viatgen en el mateix vehicle sense restriccions en totes les fases

El Ministeri de Transports actualitza les condicions del transport de viatgers en el pla de desescalada per a garantir una mobilitat segura.

El govern espanyol permet que els convivents viatgen en el mateix vehicle sense restriccions en totes les fases
El govern espanyol permet que els convivents viatgen en el mateix vehicle sense restriccions en totes les fases

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat aquest diumenge l'orde del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana que regula les condicions del transport de viatgers en el pla de transició cap a la nova normalitat a partir d'aquest dilluns, 11 de maig.

La novetat més significativa és que s'eliminen, per a totes les fases de la desescalada, les restriccions a l'ocupació de vehicles sempre que hi viatgen persones que residisquen en el mateix domicili. Si es dona eixe cas, es permetrà que en els vehicles privats de fins a nou places, conductor inclòs, ocupen tots els llocs i sense necessitat de dur mascareta. En cas que no visquen juntes, es manté la regulació que hi havia abans: es permetrà ocupar dos seients per filera i sempre utilitzant mascareta.

En els taxis i VTC, podran desplaçar-se dues persones per cada fila de seients, excepte en la del conductor, en la qual només viatjarà el mateix. En cas que tots els usuaris convisquen en el mateix domicili, podran anar tres persones per cada fila addicional de seients a la del conductor.

En l'àmbit del transport urbà i periurbà, s'estableix que els serveis ferroviaris de rodalia de competència estatal augmentaran l'oferta progressivament fins a recuperar el 100% dels serveis. A més, s'ajustarà l'oferta de serveis a la demanda previsible i es procurarà la màxima separació possible entre els passatgers.

En el cas de transport amb autobús i ferrocarril es distingeixen dues casuístiques diferents. En vehicles o vagons en els quals tots els ocupants hagen d'anar asseguts es limitarà l'ocupació total de places, de manera que els passatgers tinguen un seient buit contigu que els separe de qualsevol altre passatger. No obstant això, l'operador podrà col·locar en seients contigus persones que viatgen juntes i convisquen en el mateix domicili, podent així donar-se una ocupació superior. En els autobusos es mantindrà sempre buida la filera posterior a la butaca del conductor.

En les motocicletes, ciclomotors i vehicles categoria L en general, podran viatjar dues persones sempre que porten casc integral amb visera, utilitzen mascareta amb una altra mena de casc o residisquen en el mateix domicili. També serà obligatori l'ús de guants per a conductor i passatger en les motocicletes i ciclomotors destinats a l'ús compartit.

També et pot interessar

stats