El govern espanyol exigeix a les autonomies la informació sobre la Covid-19 abans de migdia

L'orde del Ministeri de Sanitat entra en vigor aquest dimarts i pretén aconseguir una informació "rellevant, oportuna, operativa i homogènia".

Tests PCR
Tests PCR / Issei Kato (Reuters)
12 de maig 2020 - 11:10

El govern espanyol vol unificar els criteris perquè les autonomies envien diàriament informació sobre casos sospitosos de Covid-19 i confirmats. A partir d'ara, les comunitats autònomes hauran de recaptar i enviar cada dia al Ministeri de Sanitat abans de les 12:00 hores informació individualitzada i actualitzada des de les 00:00 hores del dia anterior dels casos sospitosos i confirmats de coronavirus en els centres de salut i hospitals, tant públics com privats.

Aquesta informació es remetrà a través de l'eina de vigilància Sivies que gestiona el Centre Nacional d'Epidemiologia de l'Institut de Salut Carles III, segons una orde de Sanitat publicada pel Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

L'orde, que entra en vigor aquest dimarts, també obliga els laboratoris autoritzats per a la realització de proves diagnòstiques de Covid-19 mitjançant PCR o proves moleculars a actualitzar la informació diàriament abans de migdia.

La resolució del Ministeri de Sanitat regula aquestes obligacions i procediments d'obtenció i comunicació d'informació per a la vigilància epidemiològica sobre la infecció del Covid-19 amb l'objectiu d'assegurar que siga "rellevant, oportuna, operativa i homogènia" a escala de totes les comunitats i ciutats autònomes.

La resolució detalla que es considerarà cas sospitós de coronavirus qualsevol persona amb un quadre clínic d'infecció respiratòria aguda d'aparició sobtada de qualsevol gravetat que cursa amb febre, tos o sensació de falta d'aire. Altres atípics com l'odinofagia, anòsmia, agèusia, dolors musculars, dolor toràcic, diarrees o cefalees, entre altres, podran ser considerats també símptomes de sospita d'infecció.

Els serveis de salut de les comunitats i ciutats autònomes garantiran que en tots els nivells de l'assistència, i de manera especial en l'atenció primària de salut, es realitze una prova diagnòstica per PCR o una altra tècnica de diagnòstic molecular que es considere adequada a tots els casos sospitosos en les primeres 24 hores des del coneixement dels símptomes.

També et pot interessar