El govern espanyol estableix quatre nivells d'alerta amb indicadors i actuacions comunes a totes les autonomies

Sanitat vol fixar llindars d'incidència en tot l'Estat, però els territoris decidiran les mesures en funció de l'escenari.

Illa, durant una reunió telemàtica del Consell Interterritorial de Salut
Illa, durant una reunió telemàtica del Consell Interterritorial de Salut / Europa Press

El Ministeri de Sanitat treballa en un nou document per a actualitzar el pla de resposta primerenca davant la Covid-19 que va aprovar el passat 16 de juliol, el primer mes complet amb Espanya en la nova normalitat. Es tracta del pla d'actuacions de resposta coordinada per al control de la transmissió de Covid-19, un document en què s'estableixen quatre graus d'alerta (baix, mitjà, alt i extrem) amb unes mesures mínimes, proporcionals al nivell de risc que hi haja per a l'avanç del virus en cada comunitat autònoma i adaptables segons la situació epidemiològica de cadascuna.

A més d'actuacions específiques per als quatre escenaris, proposa indicadors bàsics comuns a tots els territoris en el Sistema Nacional de Salut que seran el punt de partida per a avaluar l'estat de la pandèmia en cadascun i detectar nivells de risc per a la població.

El text, que es debatrà la pròxima setmana en la reunió del Consell Interterritorial de Salut, pretén fixar llindars d'incidència comuns a tot l'Estat. A partir d'ells, hauran de ser les comunitats autònomes les que prenguen mesures concretes associades a cadascun dels quatre escenaris contemplats, com ara limitació de reunions i activitats socials, aforaments o, si fora necessari, restricció de la mobilitat.

Segons l'esborrany del document, l'avaluació de risc ha de considerar les característiques específiques de la unitat territorial que s'analitze. Per a dur-la a terme, tindrà en compte els indicadors relatius a la situació epidemiològica, la capacitat assistencial i la de salut pública, les característiques i vulnerabilitat de la població susceptible exposada, i la possibilitat d'adoptar mesures de prevenció i control. En qualsevol cas, Sanitat destaca que cap indicador aïllat és capaç de donar una visió completa de la situació epidemiològica d'un territori, per la qual cosa considera fonamental també contextualitzar-los en funció de la grandària de la regió i les característiques de la població.

Els indicadors de Sanitat

El Ministeri dirigit per Salvador Illa divideix els indicadors de risc en dos blocs i cinc nivells de gravetat: nova normalitat, baix, mitjà, alt i extrem.

El primer apartat avalua el nivell de transmissió i té en compte, entre altres, la incidència acumulada (IA) de contagis diagnosticats en catorze dies, en set, i en persones majors de 65 en catorze dies. La xifra obtinguda en cada indicador situa el territori en un nivell de gravetat:

 • Nova normalitat: positius per davall de 20.
 • Baix risc: entre 20 i 50.
 • Risc mitjà: entre 50 i 150 (50 i 100 per a IA en majors de 65 anys).
 • Risc alt: entre 150 i 250 (100 i 150 per a IA en majors de 65 anys).
 • Risc extrem: més de 250 (en el cas dels majors de 65 el límit es rebaixa a 150).

En aquest bloc també es mesura la taxa de positivitat global de les proves diagnòstiques per setmana i el percentatge de casos amb traçabilitat.

El segon apartat avalua el nivell d'utilització de serveis assistencials, com ara ingressos hospitalaris i ocupació de les unitats de cures intensives (UCI). Es mantenen els cinc nivells de gravetat:

 • Nova normalitat: ocupació per davall del 2% en hospitals i 5% en UCI.
 • Baix risc: ocupació entre el 2 i el 5% en hospitals, i entre 5 i 10% en UCI.
 • Risc mitjà: ocupació entre el 5 i el 10% en hospitals, i entre 10 i 15% en UCI.
 • Risc alt: ocupació entre el 10 i el 20% en hospitals, i entre 15 i 25% en UCI.
 • Risc extrem: ocupació per damunt del 20% en hospitals i del 25% en UCI.

Segons la darrera actualització del Ministeri de Sanitat, la Comunitat Valenciana presenta a data de 15 d'octubre una incidència acumulada en catorze dies de 106 contagis per cada 100.000 habitants i una taxa de positivitat del 9,5%. Aquestes xifres la situen en un nivell de risc mitjà. D'altra banda, els indicadors d'avaluació assistencial (5,56% d'ocupació hospitalària i 9,27% a l'UCI) deixen el territori en un escenari de gravetat baixa.

El pla d'acció coordinada amb les comunitats autònomes contempla indicadors específics per a zones xicotetes, especialment de menys de 5.000 habitants. A més dels generals, es tindran en compte altres criteris com ara el número, la tendència i la velocitat de canvi dels contagis diagnosticats en els últims set i catorze dies o la proporció de casos nous associats a brots.

Nivells d'alerta i actuacions de resposta

El resultat dels indicadors de la taula posicionarà cada territori en un nivell de risc que es correspon amb quatre nivells d'alerta. Cadascun té associat una sèrie de mesures, però decidir quines i quan aplicar-les correspondrà a les comunitats autònomes, que ho hauran de posar en coneixement del Ministeri de Sanitat.

Nivell d'alerta 1: baix. Almenys dos indicadors del bloc I i un del bloc II estan en nivell baix i la resta d'indicadors en nova normalitat. Mesures:

 • Limitació de reunions a deu persones.
 • Prohibició de fumar a la via pública quan no es puga mantindre la distància de seguretat.
 • Restringir la presencialitat i fomentar el teletreball, així com fixar torns per als treballs amb activitat presencial.
 • Augmentar la freqüència d'horaris per a evitar aglomeracions en el transport públic.
 • Parcs i zones d'esplai, oberts amb les mesures de prevenció i protecció individual adequades.
 • Prohibit el consum d'alcohol.

Nivell d'alerta 2: mitjà. Almenys dos indicadors del bloc I i un del bloc II estan en nivell mitjà i la resta d'indicadors en un nivell inferior. Mesures:

 • Limitació de reunions a sis persones.
 • Prohibició de fumar a la via pública quan no es puga mantindre la distància de seguretat.
 • Restringir la presencialitat i fomentar el teletreball, així com fixar torns per als treballs amb activitat presencial.
 • Augmentar la freqüència d'horaris per a evitar aglomeracions en el transport públic i limitar l'aforament al 60%.
 • Parcs i zones d'esplai, oberts amb les mesures de prevenció i protecció individual adequades.
 • Prohibit el consum d'alcohol.

Nivell d'alerta 3: alt. Almenys dos indicadors del bloc I i un del bloc II estan en nivell alt i el de la resta d'indicadors en un nivell inferior. Mesures:

 • Limitació de reunions a sis persones.
 • Prohibició de fumar a la via pública quan no es puga mantindre la distància de seguretat.
 • Restringir la presencialitat i fomentar el teletreball, així com fixar torns per als treballs amb activitat presencial.
 • Augmentar la freqüència d'horaris per a evitar aglomeracions en el transport públic i limitar l'aforament al 30%.
 • Parcs i zones d'esplai, oberts amb les mesures de prevenció i protecció individual adequades.
 • Prohibit el consum d'alcohol.

Nivell d'alerta 4: extrem. Almenys dos indicadors del bloc I i un del bloc II estan en nivell molt alt i la resta d'indicadors en un nivell inferior. En aquest cas, el Ministeri de Sanitat estableix que s'apliquen totes les restriccions del nivell 3 i que, a més, s'adopten mesures excepcionals que es decidiran "després d'una avaluació específica de la situació". Pot contemplar-se limitar, fins i tot, la mobilitat de les persones, així com tancaments.

També et pot interessar

stats