Glossari de termes per a no perdre’s enmig de la pandèmia

La Generalitat publica una guia amb les paraules relacionades amb la Covid-19 perquè la ciutadania comprenga la informació que es difon.

Glossari de termes per a no perdre’s enmig de la pandèmia
Glossari de termes per a no perdre’s enmig de la pandèmia / Marta Galindo (À Punt NTC)

Coronavirus, SARS i quarantena són alguns dels termes amb els quals aquest 2020 ens ha ensenyat a conviure. Un any en què hem aprés a desxifrar sigles com EPI o PCR i hem descobert la vena estadística intentant comprendre la corba epidèmica i el nombre de reproducció bàsic o, el que és el mateix, el factor R0. En els últims mesos també hem experimentat el que és viure sota figures jurídiques poc aplicades en la nostra democràcia, com l’estat d’alarma o el toc de queda. Ara bé, a pesar d’aquest enriquiment lèxic, que ja hem incorporat a les nostres converses, en parlar d’anòsmia, antígens o odinofàgia encara sorgeixen molts dubtes.

Per aquesta raó, la Generalitat Valenciana ha editat un glossari amb un centenar de termes que fan referència a conceptes o bones pràctiques higienicosanitàries vinculades a la pandèmia d’una manera senzilla i comprensible per a tots aquells que no són experts sanitaris.

Aquest glossari inclou des de referències clíniques i epidemiològiques fins a mesures preventives o figures jurídiques, entre altres aspectes. La intenció d’aquesta guia és, precisament, combatre la infodèmia, és a dir, la situació a què arribem quan tenim un excés d’informació i dificultats per a accedir a fonts veraces, cosa a què fins i tot es fa referir l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

Com si fora un diccionari, la guia editada per la Generalitat Valenciana també arreplega les accepcions de cada paraula vinculades a la pandèmia i les situacions en què es pot aplicar un terme. És el que ocorre, per exemple, amb les mascaretes i amb la paraula cas, que es detalla en cas sospitós, cas probable, cas confirmat amb infecció activa, cas descartat, etc. I també amb incidència, on es descriu la taxa d’incidència i la incidència acumulada.

Aquest glossari, que es pot consultar en línia, anirà actualitzant-se amb els nous termes que traga a la llum la pandèmia. De fet, encara es fa necessari per a entendre conceptes com els d’antígens (prova diagnòstica d'infecció activa que detecta una o diverses proteïnes del virus), hipogèusia i anòsmia, que és la pèrdua de l’olfacte.

La llista de termes l’han elaborada diversos integrants del grup d’experts que assessora la Generalitat Valenciana en matèria de Covid-19.

També et pot interessar

stats