Garantir la seguretat en comerços i mercats en temps de coronavirus

El BOE publica les pautes per a recuperar el sector de manera que es donen també les màximes garanties sanitàries a la clientela.

Mercat ambulant de Bigastre
Mercat ambulant de Bigastre / À Punt NTC

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat les mesures de seguretat sanitària que hauran d'adoptar tots els comerços i mercats ambulants en la nova normalitat després del coronavirus. Són directrius acordades entre el govern espanyol i les autonomies el passat 10 de juny, fonamentalment orientades a la recuperació del sector del comerç mentre que, alhora, es donen les màximes garanties a la clientela.

L'acord té com a objectiu que les administracions autonòmiques apliquen mesures de seguretat en el comerç amb la finalitat de mantindre, superat l'estat d'alarma, un marc comú per a recuperar el sector amb les màximes garanties sanitàries. Suposa, en la pràctica, estendre les mesures que s'han estat posant en pràctica durant tota la crisi del coronavirus per a garantir la higiene en l'activitat comercial i en el procés de compra.

Els comerços hauran d'assegurar el distanciament físic d'1,5 metres i posar a la disposició de la clientela gel hidroalcohòlic a l'entrada del local. També establiran mesures especials per al control de l'aforament.

Recomanacions per a comerços

  • S'implantaran, quan siga possible, sentits de circulació de clients en les zones de més confluència, diferenciant els dos sentits mitjançant balises, cintes de separació o vinil adhesiu en el paviment.
  • Es mantindran mesures d'higiene del local un mínim de dues vegades al dia. Una d'aquestes haurà de ser necessàriament entre la finalització de la jornada i l'inici de la següent, amb la màxima atenció en els elements d'ús comú. Per a la desinfecció caldrà emprar productes amb activitat viricida demostrada.
  • Es facilitaran formes de pagament i recepció del producte sense contacte amb la clientela i es mantindran mesures de desinfecció de productes retornats o provats. Es pot prohibir l'ús de productes de prova per part del consumidor, però, en tot cas, el personal de l'establiment ha d'assegurar el control d'aquests productes, utilitzant fins i tot monodosis d'un sol ús.
  • Els treballadors hauran de comptar amb equips de protecció individual (EPI) adequats al nivell de risc. S'instal·laran papereres, preferentment amb obertura automàtica o pedal, per a depositar-hi guants, mocadors i màscares.
  • Es mantindrà la gestió dels torns laborals del personal per a escalar l'entrada al recinte i s'higienitzaran els llocs de treball després de cada canvi de torn.

Recomanacions per a mercats ambulants

A banda de les esmentades abans, s'han establit diverses mesures addicionals:

  • Hauran d'estar totalment delimitats amb cinta d'obra, tanques, o amb qualsevol altre mitjà que permeta marcar, de manera clara, els límits de l'espai. L'objectiu és evitar una aglomeració de clients.
  • S'haurà de facilitar a la clientela gel hidroalcohòlic en cada parada i s'haurà d'evitar el contacte directe del consumidor amb els productes exposats.
  • Les parades hauran de desinfectar-se després del muntatge, igual que els vehicles de càrrega.
  • Es podrà ampliar l'espai del mercat ambulant i habilitar nous dies de celebració, crear nous espais de venda, ampliar els horaris o altres mesures d'efecte similar.
  • Els diners no els podrà manipular la mateixa persona que manipula el producte si no es du a terme una higiene de mans en cada transacció.

També et pot interessar

stats