Les empreses valencianes podran sol·licitar un ERTO en cas de rebrot

S’hi podran acollir les que es vegen afectades per l'adopció de noves mesures de contenció de la Covid-19.

Les empreses valencianes podran sol·licitar un ERTO en cas de rebrot
Les empreses valencianes podran sol·licitar un ERTO en cas de rebrot

Totes aquelles empreses de la Comunitat Valenciana que s'hagen vist afectades o es puguen veure afectades per l'adopció de mesures de contenció del coronavirus i que, a conseqüència, vegen impedit el desenvolupament de la seua activitat, podran tramitar un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) per rebrot.

És el cas de les noves mesures que han adoptat les diferents autoritats sanitàries que afecten directament el sector de l’hoteleria i el de l'oci nocturn i que van entrar en vigor el passat dimarts a la Comunitat Valenciana.

No obstant això, també podran acollir-se als ERTO per rebrot les empreses de qualsevol activitat o sector que vegen impedit el desenvolupament de la seua activitat per l'adopció de noves mesures de restricció.

A l'efecte de la tramitació dels nous expedients, les empreses hauran de formalitzar la seua presentació davant la respectiva autoritat laboral que, conforme a l'article 47.3 de l'Estatut dels Treballadors, haurà de dictar resolució constatant la concurrència de la causa.

Aquesta nova mesura podrà afectar tant empreses que tingueren aprovat un ERTO anteriorment per força major i hagueren renunciat a ell, com empreses que, estant en una situació de força major parcial, ara es veuen afectades per la nova normativa. Així mateix, en aquests supòsits d’expedient per rebrot, les causes al·legades no es podran entendre com a justificatives de l'extinció del contracte de treball ni de l'acomiadament.

També et pot interessar