Com distingir els símptomes de coronavirus dels d’una al·lèrgia?

La Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica publica una guia per a no confondre els símptomes amb altres patologies.

Un grup de persones amb mascaretes protectores en el centre de Shanghai, China, el 16 de març de 2020
Un grup de persones amb mascaretes protectores en el centre de Shanghai, China, el 16 de març de 2020 / Aly Song (Reuters)

Ara que comença l’època d’al·lèrgies primaverals, sobretot al pol·len, no han de confondre’s els símptomes amb els de la síndrome respiratòria que causa el coronavirus, encara que siguen similars. Per això, la Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica (SCAIC) ha publicat una guia que pretén aclarir-ne els dubtes.

Quines són les diferències entre el Covid-19 i una al·lèrgia?

Els principals símptomes descrits en una infecció per coronavirus són febre (vora el 90% de les persones afectades la pateixen), tos seca (70%), que pot arribar a irritar la faringe i causar una faringitis, cansament (75%) i dificultat per a respirar, de vegades acompanyada de sensació d’opressió toràcica. També poden haver-hi símptomes gastrointestinals, encara que no són tan habituals.

En el cas que els símptomes respiratoris els ocasione una patologia al·lèrgica, és estrany que es patisca febre ni símptomes gastrointestinals, i predominaran la mucositat i la congestió nasal, molt menys freqüents en el cas del Covid-19. Els pacients al·lèrgics al pol·len, especialment al de la parietària, poden sentir picor al paladar o a la gola.

Si tinc al·lèrgia, tinc més risc de patir una infecció per coronavirus?

Les principals malalties associades a aquesta infecció sembla que serien la hipertensió arterial (30%), la diabetis mellitus (12,1%), les malalties cardiovasculars o la malaltia pulmonar obstructiva crònica (menys freqüent, un 1,4%). Per tant, de moment no s’ha demostrat que les malalties al·lèrgiques i l’asma siguen factors de risc per a patir la infecció per SARS-CoV-2.

Les persones amb asma al·lèrgica, tindran més risc de patir un empitjorament bronquial a causa de la infecció per Covid-19?

Durant el brot de SARS a Singapur o Hong Kong no es va observar un augment de les afeccions d’asma. Això es va atribuir als canvis en l’estil de vida de les persones asmàtiques: tancament d’escoles, mesures de prevenció, ús de màscares, etc. Ara bé, com que les infeccions respiratòries, especialment les víriques, poden desencadenar crisis d’asma, cal extremar les mesures de prevenció. És molt important no abandonar el tractament antiasmàtic de base perquè l’asma estiga ben controlada.

La primavera podrà frenar la infecció per aquest coronavirus?

Si bé la majoria de virus, incloent-hi alguns tipus de coronavirus, frenen l’activitat quan les temperatures augmenten, en el cas del Covid-19 no es tenen encara evidències d’aquest fet, ja que en països com Singapur se n’han registrat casos encara que va haver-hi temperatures i humitat altes.

També et pot interessar

stats