Els contagis entre dones de 20 a 29 anys quasi tripliquen els dels homes en l'última setmana

Elles superen en casos el sexe masculí en tots els grups d'edat, excepte en els que abracen dels 80 anys endavant.

Contagis diagnosticats entre el 15 i el 23 de juny
Contagis diagnosticats entre el 15 i el 23 de juny / Marta Pascual

El grup d'edats comprés entre els 40 i els 59 anys aglutina les xifres més altes de contagis de coronavirus des del 15 de juny a la Comunitat Valenciana, tant en homes com en dones (209 dels 499 que s'han diagnosticat), però és la franja que va dels 20 als 29 la que evidència més les diferències per sexes. Entre aquest col·lectiu s'han registrat 34 positius en dones, xifra que quasi triplica els 13 que s'han identificat entre els homes d'eixa mateixa edat. En percentatge, suposa que el 72% dels contagis reportats corresponen a fèmines.

Segons les dades desglossades per sexe que ofereix la Conselleria de Sanitat (actualitzades fins al 23 de juny), el 58% dels nous casos de Covid-19 que s'han comunicat des del 15 de juny corresponen a dones, mentre que el 42% restant han sigut homes. Elles estan per davant del col·lectiu masculí en tots els grups d'edat excepte a partir de la tercera edat, dels 80 anys endavant. En el cas de la franja de 80 a 89 anys, els diagnòstics en homes (12) quasi dupliquen els de les dones (7), mentre que dels 90 anys endavant s'han notificat dues dones contagiades i tres homes.

El període que abasten les dades es correspon amb la única setmana en què la Comunitat Valenciana ha estat en la fase 3 de la desescalada, fonamentalment. El gruix dels contagis el concentren els grups d'edat d'entre 40 i 59 anys en els dos sexes. Dels 209 casos positius que s'han notificat, quasi el 60% (125) corresponen a dones, mentre que els homes registren el 40% restant (84 casos).

També hi ha diferències significatives pel que fa al sexe en els contagis reportats entre els 50 i els 60 anys, ja que les dones tornen a sobrepassar per molt els homes i, de fet, quasi dupliquen la xifra: 40 enfront de 23. Per contra, ni els adolescents entre 10 i 19 anys ni els ancians entre 70 i 79 presenten diferències significatives per sexe en el diagnòstic de la malaltia.

També et pot interessar

stats