El 60% de la població valenciana ha canviat d'hàbits de consum durant el confinament

Incrementa un 83% la venda de productes desinfectants i un 41% els productes d'higiene personal.

El 60% de la població valenciana ha canviat d'hàbits de consum durant el confinament
El 60% de la població valenciana ha canviat d'hàbits de consum durant el confinament

Quasi un 60% dels valencians i valencianes han modificat els hàbits de consum durant el confinament i han optat per comprar productes de proximitat i de temporada, a més d'incrementar la compra de productes més saludables.

Així ho assenyala l'enquesta Compra de productes i Covid-19 realitzada per la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana a 628 persones amb l'objectiu de conéixer les modificacions en la cistella de la compra durant aquestes setmanes de quarantena.

Segons l'enquesta, el 92,5% dels consumidors valencians compra productes de temporada i un 76,8% afirma que adquireix productes de proximitat.

Més menjar i més productes de neteja i higiene personal

Pel que fa als productes la compra dels quals s'han incrementat més, la pràctica totalitat de les persones entrevistades, un 97,9%, afirma que ha augmentat les compres en alimentació. Li segueixen, amb un 77,7%, els productes de neteja de la llar, un 38,7% productes d'higiene personal i únicament un 12,6% afirma haver augmentat les compres en productes de bellesa i perfumeria.

Dins del sector de l'alimentació, són les fruites i verdures els productes que més han incrementat el pes en la cistella de la compra, amb un creixement del 71,7%. Per darrere, la carn, amb un 46,2%. I ja amb percentatges d'increment inferiors al 40% se situen la pescateria, amb un 37,1%; productes del forn, amb el 34,5% d'increment; les begudes en general, amb el 32,2%. En menor mesura estan els lactis, amb un 27,6%, i les conserves i congelats, els dos amb un creixement del 25,7%.

En el sector de les begudes, el producte amb major increment durant el confinament és l'aigua mineral, amb un 51,6%, seguit amb un idèntic percentatge un 42,2% dels lactis i la cervesa. Per sota del 40% se situen, per aquest orde, el café amb un 32,5%, el vi amb un 26,3% i els refrescos amb un 23,7%.

La compra de productes desinfectants puja un 83%

Els productes de desinfecció han disparat el consum: el 83% dels entrevistats afirma que ha adquirit en major mesura productes de desinfecció com el lleixiu, l'amoníac o altres desinfectants.

Quant als productes d'higiene personal, el 41,3% ha consumit en major mesura productes com xampú, desodorant o gel, el 12,2% afirma haver augmentat el consum de tints de cabells i un 8,2% menciona un altre tipus de productes diferents als anteriors.

Els productes ecològics també han incrementat les vendes, ja que la meitat dels enquestats, 52,2%, manifesta comprar aquests productes durant el confinament, i d'ells un 19,5% n'ha incrementat la compra.

També et pot interessar