els Ports

Morella, a vista de dron, aquest dijous de matí