Última mascletà de les falles 2021

6 min.
tp

 Retransmissió de l'última Mascletà de les Falles 2021, a càrrec de la pirotècnia Europlá