Onze conceptes per a entendre el 25N

El feminisme ha introduït neologismes que posen nom a situacions de violència quotidiana contra les dones.

Onze conceptes per a entendre el 25N
Onze conceptes per a entendre el 25N / María Ramírez

El llenguatge feminista inclou molts neologismes que demostren que el llenguatge omet i invisibilitza les dones i les seues condicions, característiques i situacions concretes i diferents de les dels homes, és a dir, que el llenguatge pateix de ginòpia.

Si no ho pots anomenar, no existeix

El llenguatge que invisibilitza les dones representa un problema per a l’avanç en la igualtat entre homes i dones. Hi ha conceptes i fenòmens que, a pesar d’haver existit des de sempre, no s'han pogut expressar mai amb paraules i no han pogut passar a formar part de la nostra realitat.

La ginòpia, com la cosificació i els feminicidis només són alguns exemples d’aquests fenòmens sense nom fins fa ben poc, però n’hi ha mots més. Fins i tot en trobem alguns que encara hui en dia són difícils de reconéixer en la nostra llengua i per això els usem amb paraules estrangeres, com el manspreadring o el mansplaning. Uns conceptes que no deixen de ser neologismes i, per tant, encara són desconeguts per a la gran majoria de nosaltres.

25N, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones

En el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, es fa encara més evident la necessitat de posar nom a alguns d’aquests fenòmens que afecten les dones diàriament, ja que molts són diferents tipus de violències molt més quotidianes i subtils que la violència física i, per això, molt més desconegudes. N’hem triat onze:

 • Assetjament: intimidació o coerció que poden patir les dones pel fet de ser dones. L'assetjament pot ser de naturalesa sexual, psicològic, físic o digital.
 • Biaix: és la inclinació esbiaixada cap a una persona o col·lectiu que genera una conducta desigual i discriminatòria, en aquest cas, entre homes i dones. En l'àmbit laboral, per exemple, el biaix de gènere es pot definir com el tracte desigual en oportunitats d'ocupació.
 • Bretxa: desigualtats entre homes i dones en un àmbit concret. Trobem la bretxa salarial que evidencia la diferència de sous entre homes i dones, i també la bretxa orgàsmica per a lluitar contra el fal·locentrisme. Hi trobem desigualtats també quant a la participació, accés a oportunitats, drets, poder, influència, beneficis, control i ús dels recursos.
 • Cosificació: cosificar la dona significa fer ús d'ella o de la seua imatge per a finalitats que no la dignifiquen ni com a dona, ni com a ésser humà. La forma més freqüent és la cosificació sexual, mitjançant la qual la dona es converteix en un objecte sexual a la disposició de l'home.
 • Feminicidi: entés com l'assassinat d'una dona per raons de gènere, és l'expressió més radical de la violència contra les dones.
 • Ginòpia: aquest és un neologisme per a definir la incapacitat d'entendre el punt de vista de la dona en casos de violència cap a ella per no haver viscut la seua experiència.
 • Mansplaining:Mansplaining es refereix a la necessitat d'un home d’explicar alguna cosa a una dona, sense que ella li ho demane. Són conductes orals paternalistes i condescendents.
 • Manspreading:Manspreading fa al·lusió a la pràctica d'alguns homes de seure's amb les cames obertes en el transport públic, ocupant amb això l'espai de més d'un seient.
 • Masclisme: actitud basada en la superioritat de l’home sobre la dona.
 • Patriarcat: organització social i cultural, en què les relacions són estructurades pel domini de l’home sobre la dona. No només promou la desigualtat estructural entre els gèneres, sinó en concret la inferioritat de les dones respecte dels homes en tots els àmbits de la societat.
 • Sostre: en la lluita feminista, és la barrera invisible que representa les limitacions amb què es troben les dones per a ascendir en la seua carrera professional o els impediments per a ser valorades amb criteris estrictament professionals. Els coneixem com sostre de vidre i sostre de diamant.

També et pot interessar

stats