Guia per a conviure a casa amb un contagi per coronavirus

Sanitat publica consells per al tractament domiciliari de la malaltia quan siga lleu o en cas que els hospitals estiguen desbordats.

Membres de Creu Roja expliquen mesures bàsiques d'higiene, en una imatge d'arxiu
Membres de Creu Roja expliquen mesures bàsiques d'higiene, en una imatge d'arxiu / Rodrigo Jiménez (Efe)

Els casos lleus de coronavirus poden rebre atenció domiciliària sempre que complisquen uns requisits, com no patir altres malalties, no conviure amb persones amb factors de risc, o disposar d'un lloc a la vivenda on poder aïllar-se.

Aquest protocol està coordinat pel Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat i compta amb la participació de diferents societats mèdiques, el Consell General de Col·legis Oficials de Metges i el Consell General d'Infermeria, entre altres.

El tractament domiciliari del coronavirus també pot ser una opció en cas que un ingrés hospitalari siga inviable, per exemple, si la capacitat dels centres es veu limitada per la situació epidemiològica o per un rebuig del pacient a ser ingressat. El personal sanitari que assistisca aquests casos ha de portar un equip de protecció individual que haurà de llançar posteriorment al centre de salut del qual depenguen.

Quins casos poden rebre atenció domiciliària?

- Aquells que no presenten factors de vulnerabilitat previs com malalties cròniques, alteració del sistema immunitari, edat avançada, embaràs o edat pediàtrica.

- Aquells que no presenten criteris de gravetat, com símptomes respiratoris (dispnea, expectoració…), vòmits, diarrea amb deshidratació o símptomes neurològics com confusió o letàrgia.

Requisits mínims exigits pel Ministeri de Sanitat

- S'ha de disposar d'un lloc a la vivenda on puga estar aïllat el malalt, amb bona ventilació i bany per a ús exclusiu del pacient.

- És necessari disposar d'un telèfon que garantisca la comunicació permanent amb el personal sanitari.

- Que no habiten en el domicili altres persones vulnerables per a evitar contagis de risc.

Com ha de ser el lloc d'aïllament?

- L'habitació ha de tindre una distància mínima de dos metres amb la resta de residents i una ventilació directa al carrer.

- És convenient tindre un bany d'ús exclusiu per al pacient o, en el seu cas, netejar-lo amb lleixiu cada vegada que en faça ús.

- Els utensilis i els productes d'higiene de mans seran únicament d'ús personal.

- A l'habitació es col·locarà un poal de fem amb tapa d'obertura de pedal i una bossa de plàstic amb tancament hermètic.

Protecció per als altres residents de la casa

- El pacient ha d'estar aïllat, amb la porta tancada i, en cas d'haver d'utilitzar zones comunes, ha de portar mascareta i llavar-se les mans abans d’eixir de l'habitació.

- La persona malalta no haurà de rebre visites durant el període d'aïllament i es recomana disposar d'un registre d'entrada i d’eixida diari de persones que hagen d'accedir a l'habitació.

- El pacient ha de comunicar-se pel telèfon mòbil o per intercomunicador (com el que s'utilitza amb els nadons) amb la resta de familiars.

- Tots els habitants han de llavar-se les mans amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica després de qualsevol contacte amb el malalt o el seu entorn immediat.

Mesures específiques per al cuidador

- Els experts sanitaris recomanen que siga una única persona la que atenga el pacient al domicili i que no tinga factors de risc que compliquen un possible contagi.

- Tant el pacient com el cuidador han de portar mascareta quirúrgica i, en el cas de l'últim, guants d'un sol ús.

- El cuidador haurà de llavar-se les mans sovint després de qualsevol contacte amb el malalt o el seu entorn immediat.

Què fem amb els residus?

- El protocol explica que és necessari llavar la roba personal, de llit, tovalloles dels malalts amb sabons o detergents habituals a 60-90 °C i deixar que s'asseque completament.

- Aquesta roba haurà de col·locar-se en una bossa amb tancament hermètic fins al moment de llavar-la i cal evitar sacsejar-la abans.

- La bossa amb els residus podrà barrejar-se amb la resta de fem domèstic sempre que estiguen introduïts en una bossa tancada hermèticament.

- Els coberts, gots, plats i altres utensilis reutilitzables es llavaran amb aigua calenta i sabó, o preferiblement en el rentaplats. Després del contacte amb els residus sempre s'haurà de fer una higiene de mans.

- Les superfícies que es toquen amb freqüència (tauleta de nit, somiers, mobles del dormitori), el bany i el vàter s'han de netejar amb material d'un sol ús i desinfectar-los diàriament amb un producte que continga lleixiu (1 part de lleixiu i 99 parts d'aigua) preparat el mateix dia que s'utilitzarà.

- La persona encarregada de la neteja haurà de protegir-se amb mascareta i guants.

També et pot interessar

stats