El Consell cedeix a Castalla la casa natal d'Enric Valor per a emprar-la com a museu literari

L'Ajuntament es compromet a fer les obres d'adequació, recuperació, rehabilitació i reparació de l'immoble que siguen necessàries.

Façana de la casa d'Enric Valor a Castalla
Façana de la casa d'Enric Valor a Castalla / Joanbanjo

El ple del Consell ha aprovat cedir debades a l'Ajuntament de Castalla (Alcoià) l'ús de la casa natal d'Enric Valor per a utilitzar-la com a museu literari.

La Generalitat cedirà l'immoble per un període de 10 anys, que s'ampliarà automàticament per pròrrogues successives d'un any fins a un màxim de 30.

 

D’altra banda, l'Ajuntament, es compromet a fer les obres d'adequació, recuperació, rehabilitació i reparació de l'immoble que siguen necessàries durant tot el període de cessió.

L'article 91 de la llei de patrimoni de la Generalitat estableix que l'ús de béns patrimonials de la pròpia Generalitat podrà ser cedit gratuïtament pel Consell a altres administracions públiques, entitats de dret públic o entitats sense ànim de lucre per un període màxim de 30 anys per a finalitats d'utilitat pública o interés social que redunden en benefici dels valencians.

També et pot interessar