El Consell aprova el decret per a l’ocupació estable en serveis socials municipals

L’objectiu és afavorir el manteniment i la continuïtat de vora 2.500 llocs de treball.

El Consell aprova el decret per a l’ocupació estable en serveis socials municipals
El Consell aprova el decret per a l’ocupació estable en serveis socials municipals

El Consell ha aprovat el decret que donarà estabilitat a les plantilles de professionals dels serveis socials municipals a través del contracte programa. Aquest permetrà la col·laboració financera entre la Generalitat, diputacions i entitats locals de la Comunitat Valenciana. L’objectiu és afavorir el manteniment i la continuïtat de vora 2.500 llocs de treball.

Es tracta del decret que regula la coordinació interadministrativa, la col·laboració financera en matèria de serveis socials i la coordinació en els equips professionals dels serveis socials d’atenció primària.

A través del contracte programa s’ordenaran els sistemes de finançament del sistema públic valencià de serveis socials amb convenis interadministratius, que regularan les relacions financeres i jurídiques i els compromisos i obligacions de les parts.

Aquests convenis tindran un caràcter pluriennal, amb una duració de 4 anys, enfront del finançament anual actual. Això donarà estabilitat financera a les entitats locals, i laboral, a les plantilles de professionals i, per tant, garantirà la qualitat del servei.

Per a facilitar el diàleg i el consens entre la Generalitat, diputacions i corporacions locals, hi haurà representants de les tres administracions en l’òrgan de col·laboració i coordinació interadministrativa.

També et pot interessar

stats