Les Corts demanen més atenció sobre els efectes de l’aigua contaminada

La comissió de recerca sobre la contaminació dels aqüífers veu necessari dur a terme estudis per a analitzar-ne la incidència sobre la salut.

Les Corts demanen més atenció sobre els efectes de l’aigua contaminada
Les Corts demanen més atenció sobre els efectes de l’aigua contaminada

Les Corts consideren que és necessari dur a terme estudis epidemiològics de llarg termini a escala autonòmica per a analitzar i conéixer la incidència del consum d’aigua contaminada per nitrats o fitosanitaris sobre la salut de les persones.

Aquesta és una de les conclusions en la comissió de recerca sobre la contaminació dels aqüífers que proveeixen d’aigua potable els municipis de la Comunitat Valenciana, que es va constituir al gener de 2016 i ha finalitzat amb aquest dictamen, que ha de ser ratificat en el ple.

El dictamen, consensuat entre els cinc grups parlamentaris, també considera necessari millorar la transparència i l’accés a la informació sobre la qualitat de l’aigua potable per part de ciutadania, amb la publicació de les analítiques d’aigua de consum humà i d’informes anuals detallats de la Conselleria de Sanitat.

A més, les conclusions recomanen crear una xarxa de coneixement i tecnologia en matèria d’ús i gestió de nitrats i fitosanitaris en la producció agrària i que es potencie la producció agrària ecològica i l’aplicació de pràctiques agroecològiques.

La principal font de contaminació, d’origen agrari

L’informe exposa que díhuit masses d’aigua subterrànies de la Comunitat Valenciana tenen contaminació per nitrats superior a 50 mg/l, cinc de les quals tenen també contaminació per fitosanitaris (herbicides) i assenyala que la font principal de contaminació de les aigües subterrànies que tradicionalment s’han emprat per a la producció d’aigua potable a la Comunitat Valenciana són els nitrats d’origen agrari.

El dictamen conclou finalment que l’aigua de millor qualitat s’ha d’assignar prioritàriament als usos d’aigua de boca per a minimitzar les necessitats de tractament i evitar riscos potencials sobre la salut pública. Tot i així, s’ha explicat que s’ha reduït “significament” la població exposada a l’aigua de consum humà contaminada per nitrats i que no s’han registrat casos de persones amb malalties agudes vinculades a la ingesta d’aigua amb concentracions elevades per nitrats a la Comunitat Valenciana.

També et pot interessar

stats