La paraula en imatges: 'treball'

treball
23 d'abril 2021 - 09:00

La paraula treball és un derivat postverbal de treballar, i este verb  provenia del llatí tripaliare. Però el significat que tenia en llatí tripaliare és molt diferent del que té treballar en valencià. Tripaliare significava ‘torturar’. Era un derivat de tripalium, un instrument de tortura format per tres pals, en què s’amarrava els esclaus per a assotar-los.

La idea de patiment associada al treball és habitual en textos antics. I, en gran part, és comprensible: la majoria de treballs requerien un considerable esforç físic i causaven, consegüentment, una gran fatiga. Com a recialla d’aquell significat primitiu, encara perdura esta idea en algunes expressions formades amb la paraula treball, com ara amb penes i treballs, en què els dos substantius, penes i treballs, s’encavallen per a reforçar-se mútuament amb el significat de ‘moltes dificultats’: «les mules ascendiren, amb penes i treballs, mig espantades per les formes fantasmagòriques de les retorçudes soques de les oliveres», escriu Josep Palomero en El tatuatge dels apàtrides.

En algunes llengües, de fet, s’ha mantingut el sentit que tenia originàriament la paraula treball. En italià, per exemple, es distingix entre travagliare, que significa ‘turmentar, afligir’, i lavorare, que vol dir ‘treballar, fer faena’.

En anglés, la paraula travel, presa del francés antic, prové també del mateix ètim. Actualment s’usa amb el significat de ‘viatge’ o de ‘viatjar’, però en l’Edat Mitjana viatjar era una activitat plena de riscos i dificultats. 

El significat dels vocables va canviant al llarg del temps en funció de circumstàncies molt diverses. I, en l’actualitat, el treball, entés com la realització d’una activitat productiva remunerada, s’ha convertit en una aspiració desitjada intensament per moltes persones.

També et pot interessar

stats