La paraula en imatges: 'séquia'

Acadèmia Valenciana de la Llengua | La paraula en imatges: 'séquia'
02 de juliol 2021 - 08:00

La paraula séquia fa referència a un canal excavat en terra per a on es conduïx l’aigua d’un riu o un torrent per a regar els camps. Prové de l’àrab sǟqiya, a on ja s’usava amb el mateix significat que en l’actualitat; s’havia format per derivació del verb sáqà, que volia dir ‘regar’. Quasi tot el lèxic relacionat amb el sistema de regadiu prové de l’àrab. En som profundament deutors.

La séquia mare és el canal principal d’un sistema de reg. La Séquia Real del Xúquer, per exemple, que d’eixida té deu metres d’ample, es distribuïx per diversos braçals, filloles, séquies i sequioles, que en total fan més de cinc-cents quilòmetres de conduccions. Més de trenta mil llauradors s’encarreguen de distribuir l’aigua per una superfície de dos-centes quaranta mil fanecades.

L’aigua és l’essència de la vida. Gràcies a un esforç continuat de generacions, hem sigut capaços de convertir moltes terres ermes en fèrtils, i això ens ha permés transformar el territori a on vivim en un espai més habitabl

També et pot interessar